برنامه نویسی چندگانه

در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره برنامه نویسی چندگانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه نویسی چندگانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; OR in software engineering; Flexible IT architecture; Enterprise information technologies; Component selection; Multiple objective programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Biobjective mixed-integer linear programming; Integer programming; Bound sets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; OR in banking; Investment analysis; Fuzzy sets; Multiple attribute decision making; Multiple objective programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Robust optimization; Combinatorial optimization; Multi-objective robust optimization; Shortest path problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Evolutionary computing; Hybrid computing; Multiple objective programming; Algorithm diversity; Shuffled frog leaping algorithm; Extremal optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Pareto set; Non-dominated points; Discrete representation; Exact and approximation algorithms; kernel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; OR in medicine; Multiple objective programming; Radiation therapy treatment planning; Lexicographic reference point method; Partial trade-offs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Facility location; Waste-to-energy; Multiple objective programming; Robust optimization; Solid waste management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Location problem; Manhattan norm; Scalarization; Nonessential objective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Dynamic multi-objective optimization; Coevolution; Multi-swarm Particle swarm optimization; Similarity detective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Mixed integer linear programming; Weighted-sum scalarization; Weight space; Extreme supported nondominated solutions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple objective programming; Fuzzy goal programming; Portfolio selection model; Risk preferences of investors; Capital Asset Pricing Model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Combinatorial optimization; Multiple objective programming; Bi-dimensional binary knapsack problem; Surrogate relaxation; Bound sets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی چندگانه; Multiple criteria decision making; Multiple objective programming; Compromise programming; Goal programming; Analytical hierarchy process