نانو هیدروکسی آپاتیت

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره نانو هیدروکسی آپاتیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانو هیدروکسی آپاتیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; Graft copolymerization; Semi-interpenetrating network; Superabsorbent; Template; Rods shaped nano-hydroxyapatite; n-HA; Nano-Hydroxyapatite; AA; Acrylic acid; APS; Ammonium persulphate; MBA; N,N'methylene-bisacrylamide; semi-IPN; Semi interpenetrating net
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; ALP; alkaline phosphatase; BTE; bone tissue engineering; CMC; carboxymethyl cellulose; COL-1; collagen type-1; CS; chitosan; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; HDAC; histone deacetylase; mMSCs; mouse mesenchymal stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; ALP; alkaline phosphatase; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BM; bone marrow; BTE; bone tissue engineering; CTS; chitosan; DMEM-LG; Dulbecco's Modified Eagle's medium low glucose; ELISA; enzyme-linked immune sorbent assay; FT-IR; Fourier transform infr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; Nanoparticle; Hydroxyapatite-adsorbed Cd2+; Toxicity; Rice seedling; HMI; heavy metal ion; NHAP; nano-hydroxyapatite; NHAP-Cd; nano-hydroxyapatite-adsorbed Cd2+; DEDSs; Dot-like electron dense structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; Nanoidrossiapatite; Acido polilattico; Acido poliglicolico; Preservazione dell'alveolo; Preservazione della cresta; Nano-hydroxyapatite; Polylactic acid; Polyglycolic acid; Socket preservation; Ridge preservation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو هیدروکسی آپاتیت; Nano-hydroxyapatite; Sintering temperature; Tissue engineering; Physicochemical properties; Biological properties; Osteoconduction; Osteogenesis;