سلولز نانوفیبریل شده

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره سلولز نانوفیبریل شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولز نانوفیبریل شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; Water purification; Mining; Co-adsorption; Metals; Sulphate; NFC; Nanofibrillated cellulose; MW; Mining water; AMD; Acid mine drainage; CN; Cellulose nanomaterial; PLS; Pregnant leaching solution; DM; Dry matter; EC; Electrical conductivity; B1; First bat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; MFC; microfibrillated cellulose; NFC; nanofibrillated cellulose; NCC; nanocrystalline cellulose; OBA; optical brightening agent; OBA_tetra; tetrasulfonated OBA; OBA_hexa; hexasulfonated OBA; ILC; inverse liquid chromatography; FA; frontal analysis; FACP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; Al2O3; alumina; ALG; alginate; AMP; amylopectin; APS; ammonium persulfate; ATH; aluminum hydroxide; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BN; boron nitride; CA; cellulose acetate; CaCO3; calcium carbonate; CB; carbon black; CBD; chemical bath deposi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; CNCs; cellulose nanocrystals; NFC; nanofibrillated cellulose; SANS; small angle neutron scattering; HIPE; high internal phase emulsion; DMAB; didecyldimethylammonium bromide; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; PDMAEMA; poly(dimetheylamino ethylmethacry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; Liquid-core capsules; Nanofibrillated cellulose; Cellulose nanocrystals; Low oxygen permeability; Electron spin resonance; Oximetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; CNFC; pre-cationized NFC; EPTMAC; epoxypropyl trimethylammonium chloride; PDMQ; poly([2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride); QAC; quaternary ammonium compound; Nanofibrillated cellulose; Quaternary ammonium compounds; Antimicrobial material
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; Nanocomposites; Nanofibrillated cellulose; Natural rubber; Electrical properties; Dielectric relaxation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولز نانوفیبریل شده; APS; ammonium peroxidisulfate; Ag-NPs; silver nanoparticles; Au-NPs; gold nanoparticles; CH; chitosan; CMC; carboxymethyl cellulose; EVOH; ethylene vinyl alcohol; PCL; poly(caprolactone); PEO; poly (ethylene oxide); PGA; poly (glycolic acid); PHB; poly (h