قارچ های غیر مضر

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره قارچ های غیر مضر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده قارچ های غیر مضر
مقالات ISI قارچ های غیر مضر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Nematophagous fungi; Quantitative real-time PCR; Soil ecology; Species-specific primers and probe; Entomopathogenic nematodes; Multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Método de espolvoreado; Hongos nematófagos; Parasitismo fúngico; Soil sprinkle method; Nematophagous fungi; Fungal parasitism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Bacterial disease huanglongbing (HLB); Citrus; Entomopathogenic nematode; Irrigation system; Nematophagous fungi; Polypropylene mulch; Soil food web
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Augmentation biological control; Entomopathogenic nematode; Nematophagous fungi; Soil food web; Irrigation system; Post-application biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Nematophagous fungi; Duddingtonia flagrans; Biological control; Gastro-intestinal parasites; Environmental conditions; D. flagrans; Duddingtonia flagrans; FMU; Faecal Mass Units; SC; under Sunny Condition; SHC; under Shaded Condition; UG; Untreated Group
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Nematophagous fungi; Dactylaria brochopaga; Monacrosporium eudermatum; Root gall; Total phenolic compounds; Phenylalanine ammonia lyase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های غیر مضر; Anguina tritici; Biological control agent; Catenaria anguillulae; Experimental tool; Facultative endoparasite of nematodes; Nematophagous fungi; Pathogenicity; Selective isolation; Sporangia; Sporogenesis; Zoospore; Wheat seed gall/ear cockle nematode