مواد روانگردان جدید

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره مواد روانگردان جدید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مواد روانگردان جدید
مقالات ISI مواد روانگردان جدید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; NPS; new psychoactive substances; CI; confidence intervals; AOR; adjusted odds ratio; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; WHO; World Health Organization; OTC; over-the-counter; WHO ASSIST; WHO Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Nuevas sustancias psicoactivas; Efectos; Muertes; Datos toxicológicos; New psychoactive substances; Effects; Deaths; Toxicological data; 25B-NBOMe; 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine; 25C-NBOMe; 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; COC; Cocaine; CODA; COmponent Detection Algorithm; DO; Dissolved oxygen; EMCDDA; European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction; FbF; Find by Formula; HRMS; High-resolution mass-spectrometry; HRT; Hydraulic residence time; LC; Liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; LC-HRMS; Liquid Chomatography-High-Resolution Mass Spectrometry; IS; Internal Standard; NPS; New Psychoactive Substance(s); RT; Retention Time; STRIDA; An acronym for the Swedish name of a project on NPS; Designer benzodiazepines; LC-HRMS; Method va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; B3LYP; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr; B3LYP-D3; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr method with Grimme's corrections for Van der Walls forces; CENAPAD-SP; Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho do Estado de São Paulo; DFT; density fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Mephedrone; New psychoactive substances; Monoamine; Receptors; Transporters; 2,3-DMMC; 2,3-dimethylmethcathinone; 2,4-DMMC; 2,4-dimethylmethcathinone; 3,4-DMMC; 3,4-dimethylmethcathinone; 3-MMC; 3-methylmethcathinone; 4-MA; 4-methylamphetamine; 4-MMC; 4-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Forensics; On-site analysis; Point-of-care testing; Crime scene investigation; Drugs of abuse; Explosives; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticles; 4A2NP; 4-amino-2-nitrophenol; BDD; boron-doped diamond; BIA-SPE; batch injection analysis for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; ADP; adenosine-diphosphate; AK; adenylate kinase; BSO; buthionine sulfoximine; CYP; cytochrome P450; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid); FCCP; trifluoromethoxy carbonylcyanide phenylhydrazone; FCS; fetal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Wastewater-based epidemiology; Liquid chromatography-mass spectrometry; New psychoactive substances (NPS); Population biomarkers; High-resolution mass spectrometry; BE; benzoylecgonine; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DDA; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Mephedrone; Methylone; New psychoactive substances; Synthetic cathinones; Substituted cathinones; Substance abuse; Substance use disorder; Adverse effects; Fatalities
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; New psychoactive substances; NPS; Synthetic cannabinoids; Synthetic cathinones; Tryptamines; Phenethylamines; Psychostimulants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; Synthetic cannabinoids; GC-MS; LC-MS/MS; Analysis; Review; AAls; Aminoalkylindoles; AAPCC; American Association of Poison Control Centres; AB-001; Adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد روانگردان جدید; public health surveillance; pharmacoepidemiology; substance-related disorders; Afssaps; French Health Products Safety Agency (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé); ANSM; French Medicines Agency (Agence Nationale de Sécurité