آشنایی با موضوع

ان‌اف-کاپا بی NF-κB با نام کامل «فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌هایِ بیِ فعال‌شده» یک گروه (کمپلکس) پروتئینی کنترل‌کننده رونویسی DNA هستند. فاکتور رونویسی NFkB عرضه تعداد بسیار زیادی از ژن های پیش التهابی از جمله سایتوکاین ها، کموکاین ها، گیرنده های ایمنی، آنزیم ها و دیگر مولکولهای پیش التهابی را بر عهده دارد. فعالیت نامناسب NFkB یکی از مکانیسم های برخی از بیماری هاست به ویژه آنهایی که با التهاب یا آپوپتوزیز همراه هستند. ساختمان: تمام پروتئین‌های خانواده NF-KB یک دومین مشابهRel در انتهای N-ترمینال خود دارند. یک زیر مجموعه از پروتئین‌های NF-KBکه شامل RelA،RelB و c-Rel می‌باشند، دارای دومینtransactivation در c- ترمینال خود هستند. در مقایسه با این‌ها، پروتئین هایNF-KB1 و NF-KB2 به صورت پیشسازهای بزرگی ساخته می‌شوند (p105 و p100)که تحت واکنش‌هایی قرار می‌گیرند تا زیر واحدهای بالغ NF-KB یعنی P50 و P52 حاصل شوند. پردازش P105 و p100 توسط مسیر یوبی کویتین/پروتئازوم انجام می-گیرد و شامل تجزیه انتخابی ناحیه c- ترمینال آن هاست که شامل تکرارهایی از آنکرین می-باشد. در حالی که تشکیل p52 ازp100 یک فرایند کاملاً تنظیم شده‌است، p50 از پردازش سازنده p105 تشکیل می‌شود. پروتئین‌های p50 و p52 توانایی فعال کردن همانندسازی را به صورت ذاتی و بالقوه ندارند و بنابراین وقتی که به عناصر KB به صورت همودایمر متصل می‌شوند به عنوان سرکوب‌کننده همانندسازی عمل خواهند کرد. دو گروه ساختاری از پروتئین‌های NF-KB وجود دارند: کلاس I و کلاس II. هر دو کلاس دارای دومین N-ترمینال متصل شونده به DNA هستند که هم چنین به عنوان سطح اتصال به سایر فاکتورهای همانندسازی NF-KB عمل می‌کند، علاوه بر این به پروتئین مهاری IκBα نیز متصل می‌شود. C- ترمینال پروتئین‌های کلاس I حاوی تعدادی تکرار انکرینی است و فعالیت transrepression(سرکوبی) دارد. در مقایسه C- ترمینال پروتئین‌های کلاس II فعالیت transactivation دارد.
در این صفحه تعداد 135 مقاله تخصصی درباره ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; BMI; body mass index; EMT; epithelial-mesenchymal transition; IL; interleukin; NF-κB; nuclear factor kappa B; TFBM; transcription factor binding motif; TNFα; tumor necrosis factor alpha; TELiS; transcription element listening system; TOA; transcript ori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; ALT; alanine amino transferase; AST; aspartate amino transferase; BIX; bixin; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; HDL; high density lipoprotein; IL-1; interleukin-1; IL-6; interleukin-6; NBIX; norbixin; NFkB; nuclear factor kappa B; PPAR; peroxiso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; ROS; reactive oxygen species; DMBA; 7,12-dimethylbenz[a]anthracene; RNS; reactive nitrogen species; PF; peritoneal fluid; NF-kB; nuclear factor kappa B; NOS; nitric oxide synthase; COX; cyclooxygenase; DMSO; dimethyl sulfoxide; SOD; superoxide dismutase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; inflammation; TLR; NF-κB; nuclear factor kappa B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; bone marrow stem cells; Cyclooxygenase-2; engraftment; interleukin-17; inflammation; nuclear factor kappa B; re-epithelialization; transplantation; wound repair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Dry eye; Ocular surface; Cornea; Conjunctiva; Mucosal immunology; Mucosal tolerance; Desiccating stress; Animal models; DED; dry eye disease; Treg; regulatory T cells; NF-κB; nuclear factor kappa B; SCO + AF; scopolamine + forced air flow; LGE; lacri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; All-trans-retinal; Retinal pigment epithelium; Oxidative stress; Nitrosative stress; Nuclear factor kappa B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Neuroprotection; Cyclooxygenase; Lipoxygenase; Nuclear factor kappa B; Interleukin; Tumour necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Melatonin; 6-Hydroxydopamine; Cyclooxygenase; Prostaglandin E2; Nuclear factor kappa B; Apoptosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; A-FABP; adipocyte fatty acid binding protein; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; LPS; lipopolysaccaride; HFHC; high fat high cholesterol; PCR; polymerase chain reaction; JNK; c-Jun N terminal kinase; NF-κB; nuclear factor kappa B; NASH; non-alcoho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Bortezomib; Peripheral neuropathy; Proteasome inhibition; Neurotoxicity; Nuclear factor kappa b; Sensory neurons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; PVAT; perivascular adipose tissue; VECs; vascular endothelial cells; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NF-κB; nuclear factor kappa B; IKKβ; ikappa B kinaseβ; IkBα; ikappa B α; IL-6; interleukin-6; MCP-1; monocyte chemotactic protein-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Oxidized low density lipoprotein; Toll like receptor 4; Nuclear factor kappa B; Vascular smooth muscle cells; Calcification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; EP; ethyl pyruvate; OGD; oxygen-glucose deprivation; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NGF; nerve growth factor; NF-κB; nuclear factor Kappa B; Ethyl pyruvate; Ischemic cerebrovascular disease; Oxygen-glucose deprivation; Middle cerebral artery oc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Polyhexamethylene biguanide; Inflammation; Nuclear factor kappa B; Tumor necrosis factor alpha; Reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Gastric Cancer; Inflammation; Cytokines; ATPase; adenosine triphosphatase; IFN; interferon; IL; interleukin; JAK; Janus-activated kinase; MAPK; mitogen-activated protein kinase; NF-κB; nuclear factor kappa B; SPEM; spasmolytic polypeptide-expressing meta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; ACE; angiotensin converting enzyme; AngII; angiotensin II; BrDU; bromodeoxyuridine; DHE; dihydroethidium; ERK1/2; extracellular signal regulated kinases 1 and 2; IPP; Ile-Pro-Pro; NF-κB; nuclear factor kappa B; RAS; renin-angiotensin system; ROS; reactiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; mTOR; mammalian target of rapamycin; ECs; endothelial cells; APS; antiphospholipid syndrome; aPL; antiphospholipid antibodies; TF; tissue factor; β2GPI; β2-glycoprotein I; IL-8; interleukin-8; TLR4; toll-like receptor 4; NF-κB; nuclear factor kappa B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; DN; diabetic nephropathy; ECM; extra cellular matrix; HED; high energy diet; ND; natural diet; NFκB; nuclear factor kappa B; Diabetic nephropathy; Psammomys obesus; Nuclear factor kB (NFκB); E-cadherin; Inflammation; High energy diet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; vGPCR; Kaposi's Sarcoma-associated Herpes virus G Protein-Coupled Receptor; NF-κB; nuclear factor kappa B; MAPK; mitogen-activated protein kinase; MKP-3; mitogen-activated protein (MAP) kinase-phosphatase-3; FOXO1; Forkhead box protein O1; VEGF; vascular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Thymic Stromal Lymphopoietin; Atopic Diseases; Gut Homeostasis; Therapeutic Targets; DC; dendritic cell; IFN; interferon; IL; interleukin; ILC; innate lymphoid cells; MAPK; mitogen-activated protein kinase; NF-κB; nuclear factor kappa B; TLR; toll-like r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; High calorie diet; Hippocampus; Oxidative stress; Inflammation; Apigenin; Sitagliptin; HFFD; high fat-high fructose diet; API; apigenin; STG; sitagliptin; IKKβ; inhibitor of kappa B kinase beta; NF-κB; nuclear factor kappa B; JNK; c-Jun NH2 terminal kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; BBR; berberine; CLP; cecal ligation and puncture; HMGB1; high mobility group box 1; HO-1; heme oxygenase-1; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharide; NF-κB; Nuclear factor kappa B; NO; nitric oxide; siRNA; small interfering RNA; H&E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; APR; acute phase response; APS; Ampelopsin; NF-κB; nuclear factor kappa B; Nrf2; NF-E2-related nuclear factor 2; ROS; reactive oxygen species; Ref-1; Redox factor-1; STAT3; signal transduction and transcription 3; Acute phase response; Ampelopsin; Infla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; NFκB; nuclear factor kappa B; RHD; Rel homology domain; NLS; nuclear localization sequence; HDXMS; hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry; transcription regulation; amide hydrogen/deuterium exchange; allostery; Rel homology domain; IκB kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; DTC; differentiated thyroid cancer; PDTC; poorly differentiated thyroid cancer; ATC; anaplastic thyroid cancer; FTC; follicular thyroid carcinoma; PTC; papillary thyroid carcinoma; PI3K; phosphoinositide 3-kinase; NF-κB; nuclear factor kappa B; EGFR; epi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; nuclear factor kappa B; NF-kB; tumor necrosis factor; TNF; cyclooxygenase-2; COX-2; interleukin; IL; reactive oxygen species; ROS; matrix metalloproteinase; MMP; Fucoidan; Seaweed; Anti-inflammatory; COX-2; Matrix metalloproteinases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid-β; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulphoxide; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharides; mTOR; mammalian target of rapamycin; NF-κB; nuclear factor kappa B; PD; Parkinson's disea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; 2-AG; 2-arachidonoyl glycerol; CB; cannabinoid; FAAH; fatty acid amide hydrolyase; i.c.v.; intracerebroventricular; IL; interleukin; NFκB; nuclear factor kappa B; LPS; lipopolysaccharide; OEA; oleoylethanolamide; PEA; palmitoylethanolamide; PPAR; peroxis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; immunomodulation; Lactobacillus rhamnosus GG; mitogen-activated protein kinase; nuclear factor kappa B; porcine intestinal epithelial cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Tuna eyeball oil; Anti-inflammation; Nuclear factor kappa B; Ear edema; Mitogen-activated protein kinases
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; ABR; auditory brainstem response; iNOS; inducible nitric oxide synthase; PBM; photobiomodulation; NF-κB; nuclear factor kappa B; NIHL; noise-induced hearing loss; OHC; outer hair cell; p-Akt; phospho-Akt; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Curcumin; Macrophage; Cluster of differentiation 163; Nuclear factor kappa B; Cytokine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; DIO; diet-induced obesity; DR; diet-induced obesity resistant; NPCs; neural progenitor cells; DG; dentate gyrus; SGZ; sub granular zone; NF-κB; nuclear factor kappa B; MDA; malondialdehyde; PCNA; proliferating cell nuclear antigen; BBB; blood brain barri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; AP-1; activator protein-1; NF-κB; nuclear factor kappa B; ERK1/2; extracellular regulated protein kinases1/2; JNK; c-jun N-terminal kinase; Breast cancer; Neurokinin-1 receptor; Hemokinin-1; Cell migration; Matrix metalloproteinases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Cxcl1; C-X-C motif-ligand 1; ECs; endothelial cells; EMT; epithelial to mesenchymal transition; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FAK; focal adhesion kinase; FRA-1; fos related antigen 1; NK-κB; nuclear factor kappa B; PCNA; proliferating cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; γ-Irradiation; Amino acids; Thieno[2,3-d]pyrimidines; Nuclear Factor kappa B; Cyclooxygenase-2; Cytochrome P 450 2E1 (CYP2E1);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Kaempferitrin; Antiosteoporotic; Ovariectomy; NF-κB; Osteoclast; KN; kaempfertrin; EV; Estradiol valerate; OVX; ovariectomized; I-κB; inhibitory kappa B; NF-κB; Nuclear factor kappa B; JNK; c-Jun N-terminal kinase; ERK; extracellular signal-regulated k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Osteopontin; Nuclear factor kappa B; Mastitis mice; Mammary epithelial cellsOstéopontine; NF-κB; Mammite; Cellules épithéliales mammaires
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; UC; ulcerative colitis; CD; Chron׳s disease; IBD; inflammatory bowel disease; NO; nitric oxide; TNF-α; tumour necrosis factor-α; NFkB; nuclear factor kappa B; JNK; c-Jun-terminal kinase; TLR; toll like receptor; DAI; disease activity index; MPO; myelop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Tannic acid; Nuclear factor kappa B; Tumor necrosis factor; Cytokine; Peroxisome proliferator-activated receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Pomegranate extract; von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor; Clear cell renal cell carcinoma; c-Jun N-terminal kinase; Epithelial to mesenchymal transition; Nuclear factor kappa B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; CPF; chlorpyrifos; SN; substantia nigra; HMGB1; high-mobility group box 1; NF-κB; nuclear factor kappa B; DMSO; dimethyl sulfoxide; IL-6; interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor-α; Chlorpyrifos; Inflammatory; High-mobility group box 1; Nuclear fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ان‌اف-کاپا بی، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا از لنفوسیت‌های بی فعال‌شده; Diabetes mellitus; Antioxidants; Quercetin; Oxidative stress; Inflammation; DM; Diabetes mellitus; T2DM; Type 2 diabetes mellitus; ROS; Reactive oxygen species; NF-κB; Nuclear factor kappa B; TNF-α; Tumor necrosis factor-alpha; IL-6; Interleukin-6; CQ;