آشنایی با موضوع

Nuclear به معنی هسته ای یا اتمی ممکن است به یکی از این مفاهیم اشاره داشته باشد: در رشته فیزیک: ـ مهندسی هسته ای؛ ـ فیزیک هسته ای؛ ـ انرژی هسته ای؛ ـ راکتور هسته ای؛ ـ سلاح اتمی؛ ـ پزشکی هسته ای؛ ـ پرتو درمانی. در ریاضیات: ـ فضای هسته ای؛ ـ اپراتور هسته ای؛ ـ همبستگی هسته ای؛ ـ جبر C هسته ای. در شیمی: ـ DNA هسته ای؛ در علوم اجتماعی: ـ خانواده هسته ای، خانواده ای است که از یک جفت بزرگسال و فرزندان آنها تشکیل شده است
در این صفحه تعداد 351 مقاله تخصصی درباره هسته ای یا اتمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هسته ای یا اتمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته ای یا اتمی; BC; base case; BM; biomass; CASS; Chinese Academy of Social Sciences; CCS; carbon capture and storage; ETRI; Economic & Technology Research Institute; EV; electric vehicle; EVCD; electric vehicle charging demand; EVMLG; electric vehicle plus multi-region
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته ای یا اتمی; CAIDI; Customer Average Interruption Duration Index; CAIFI; Customer Average Interruption Frequency Index; HHI; Herfindahl-Hirschman Index; LNG; liquefied natural gas; SAIDI; System Average Interruption Duration Index; SAIFI; System Average Interruption F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته ای یا اتمی; ADP; adenosine diphosphate; ANT; adenine nucleotide translocase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; cyt c; cytochrome c; DDT; DL-Dithiothreitol; E2; 17β-Estradiol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ERβ; estrogen receptor beta; EtOH; ethano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته ای یا اتمی; NDH; Nuclear District Heating; NCP; Nuclear Cogeneration Plant; Nuclear; Cogeneration; District heating; Energy megaproject; Sustainability; Finland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته ای یا اتمی; CENER; Centro Nacional De Energias Renovable; CERT; Center for Energy Research and Training; DPR; Detailed Project Report; DU; Depleted Uranium; EWP; Endurance Wind Power; FiT; Feed in Tariff; HEU; Highly Enriched Uranium; IITA; International Institute of