آشنایی با موضوع

حذف مواد مغذی یکی از فرآیندهای مهم در تامین نیازهای با کیفیت بالا است. سطوح بیش از حد نیتروژن و فسفر محیط طبیعی را مختل می کند و می تواند سلامت سیستم های آب ما را تحت تاثیر قرار دهد. وجود بیش از حد نیتروژن و فسفر منجر به تقویت رشد جلبک ها و گیاهان آبزی و ایجاد شکوفائی جلبکی یا اوتریفیکاسیون میشود. تجمع لخته های جلبکی در سطح آب علاوه بر ایجاد مناظر زشت، بدلیل تجزیه شدن سبب مصرف اکسیژن محلول میشود و حیات آبزیان را بدلیل بخطر می اندازد. وجود نیترات در آب آشامیدنی نیز برای نوزادان سمی بوده و عارضه سندروم بچه آبی را سبب میشود. آمونیاک نیز مصرف مواد گندزدا را افزایش میدهد. روش های حذف مواد نیتروژن دار بنابه نوع آنها بروش های فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی تقسیم میشود. مواد نیتروژن دار در فاضلاب خام عمدتا" شامل آمونیاک (حدودا" 70%) و نیتروژن آلی (حدودا" 30%) میباشد. روش های حذف آمونیاک به هر سه صورت فیزیکی،شیمیائی و بیولوژیکی انجام میشود. در روش فیزیکی، در PH بالا (حدود 11)، بیشتر آمونیوم در فاز مایع، بصورت آمونیاک درآمده و توسط برجهای دفع با هوا، بیش از 97% آمونیاک کاهش می یابد. در روش شیمیائی، از فرآیندهای کلرزنی تا نقطه شکست و تبادل یونی با زئولیت استفاده میشود. در روش اول، کلر باعث اکسایش آمونیوم و تبدیل آن به محصولات میانی مانند کلرآمین و در نهایت گاز نیتروژن میگردد. در روش دوم با استفاده از زئولیت کلینوپتی لولایت، آمونیاک در فاز مایع با کاتیون سدیم جایگزین می شود و از فاز مایع جدا میشود. در روش حذف بیولیوژیکی ترکیبات نیتروژنه، از فرآیند نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون استفاده میشود که در تصفیه خانه های فاضلاب این روش بسیار متداول میباشد. نیتریفیکاسیون یک فرآیند دو مرحله ای است که باکتریهای شیمیواتوتروفیک هوازی (نیتروزومانوس) در ابتدا نیتروژن آمونیاکی را به نیتریت و سپس نیتریت توسط نیتروباکترها به نیترات اکسید میشود. این فرآیند هم در سیستم های رشد معلق و هم در فرآیندهای رشد چسبیده قابل انجام است. این فرآیند باعث کاهش PH فاضلاب میشود. غلظت آمونیوم، غلظت اکسیژن محلول، PH و نسبت BOD5/TKN فاکتورهای کنترل کننده فرآیند نیتریفیکاسیون میباشند.
در این صفحه تعداد 461 مقاله تخصصی درباره حذف مواد مغذی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حذف مواد مغذی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی; Microalgae selection; Urban wastewater; Nutrient removal; Lipid production; Scenedesmus obliquus; Chlorella sorokiniana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی; CAPEX; Capital expenditures; OPEX; Operational expenditures; OP; Open pond; PBRs; Photobioreactors; POPs; Persistent organic pollutants; EOCs; Emerging organic contaminants; HRAPs; High-rate microalgal ponds; HRT; Hydraulic residence time; NADH; Nicotinam