در حال حاضر

در این صفحه تعداد 115 مقاله تخصصی درباره در حال حاضر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI در حال حاضر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; ENPs; engineered nanoparticles; SEE; Society-Environment-Economy; nZVI; nano zero-valent iron; EDTA-Fe; ethylenediaminetetraacetate-iron solution; ROS; reactive oxygen species; Metallic engineered nanoparticles; Metal ions; Plant system; Society-Environme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; nZVI; nanoscale zero-valent iron; WHO; World Health Organization; COCs; chlorinated organic compounds; PCs; phenolic compounds; AOPs; advanced oxidation processes; ZVI; zero-valent iron; PRBs; permeable reactive barriers; NACs; nitroaromatic compounds; PB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; Nanoparticles; Nanotoxicity; Phytotoxicity; Oxidative stress; Plants; Ecosystem; MNMs; manufactured nanomaterials; NPs; Nanoparticles; ENPs; engineered nanoparticles; QDs; quantum dots; AgNp; silver nanoparticle; PEI; polyethylenimine-derived; CuNps; copp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; AC; activated carbon; AD; anaerobic digestion; AAS; atomic absorption spectrometry; APAP; Acetaminophen; AQDS; 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonate; BB; bromothymol blue; BC; bacterial cellulose; BMCs; biochar-mineral complexes; BPA; bisphenol A; BTEX; benz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; PHE; phenanthrene; ANT; anthracene; PYR; pyrene; BaP; benzo(a)pyrene; PS; persulfate; nZVI; nanoparticles of zerovalent iron; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; ATQ; anthraquinone; oxy-PAHs; oxidized species from PAHs; ISCO; in situ chemical oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; Polyelectrolyte-modified nanoscale zerovalent iron (PSS-modified NZVI); Electromagnetic field (EMF); Dechlorination; Dense non-aqueous phase liquid (DNAPL); AC; Alternate Current; CVOCs; Chlorinated Volatile Organic Compounds; EMF; Electromagnetic Field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; Ag; silver; Al2O3; alumina; C60; fullerene; CCC; critical coagulation concentrations; CdS; cadmium sulfide; CeO2; cerium oxide; CMC; carboxymethyl cellulose; CNT; carbon nanotube; CPC; cetylpyridinium chloride; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; Cu; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; nZVI; zerovalent nanoparticles; nZVIR; nZVI removed; TOP; Toxicity Profile; AMPHITOX; Amphibian Toxicity Test; ASol; AMPHITOX Solution; LC; Lethal Concentration; EC; Effective Concentration; LOEC; Low Observed Effect Concentration; TI; Teratogenic Index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; AC; activated carbon; DLS; dynamic light scattering; FCM; flow cytometry; FE SEM; field-emission scanning electron microscopy; FU; fluorescence units; nZVI; nanoscale zero-valent iron; ORP; oxidative reductive potential; PI; propidium iodide; PSII; photos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در حال حاضر; SO4−; sulfate radical; OH; hydroxyl radical; nZVI; nanoscale zero-valent iron; PS; persulfate; GR; graphene; rGO; reduced graphene oxide; NOM; natural organic matters; DMPO; 5, 5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide; L; lepidocrocite; M; magnetite/maghemite; ES