قرار گرفتن در معرض شغلی

در این صفحه تعداد 794 مقاله تخصصی درباره قرار گرفتن در معرض شغلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قرار گرفتن در معرض شغلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; BLL; blood lead levels; YWE; years work experience; Lead toxicity; Lead exposure; Occupational exposure; Automobile technicians; Health risk; Blood lead levels; Pakistan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; WWTP; Waste Water Treatment Plant; AD; anaerobic digestion; OFMSW; Organic Fraction Municipal Solid Waste; ALB; agricultural and livestock biomasses; FFbP; food and feed producing by-products; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; GIMC; Global Inde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Cosmetic sales clerks; Phthalates; Phthalate metabolites; Ambient air; Risk; Occupational exposure; BBP; butyl benzyl phthalate; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; di-ethyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; ED; exposure d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Biomonitoring; Pesticides; Glyphosate; Occupational exposure; Urine; Sampling strategy; Glyphosate (Pubmed CID: 3496);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Colonization; Healthcare personnel; Multidrug-resistant organism; Occupational exposure; Perirectal sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Occupational exposure; Air quality; Volatile organic compounds; Black carbon; Particulate matter; Particle number; Ozone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Inhaled anesthetics; Operating rooms; Indoor air pollution; Occupational exposure; Anestésicos inalatórios; Salas cirúrgicas; Poluição do ar em ambientes fechados; Exposição ocupacional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; ALL; acute lymphocytic leukemia; CI; confidence interval; JEM; job exposure matrix; JM; job-specific module; CCLS; California Childhood Leukemia Study; OR; odds ratio; Childhood leukemia; Job-specific modules; Occupational exposure; Pesticides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; CoNS; coagulase-negative staphylococci; BHI; Brain Heart Infusion; GLMM; generalized linear mixed effects model; MRCoNS; methicillin-resistant CoNS; WWTP; wastewater treatment plant; Antibiotic-resistant bacteria; CoNS; Occupational exposure; Alternative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Glyphosate (Pubmed CID: 3496); Fluroxypyr (Pubmed CID: 50465); Biomonitoring; Pesticides; Glyphosate; Fluroxypyr; Occupational exposure; Urine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرار گرفتن در معرض شغلی; Surveillance biologique; Bio-marqueur; Valeurs de référence; Agents chimiques; Exposition professionnelle; Biological monitoring; Biomonitoring; Biomarker; Reference values; Chemicals; Occupational exposure;