طیف سنجی انتشار نوری

در این صفحه تعداد 353 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی انتشار نوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی انتشار نوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; CLC; chemical looping combustion; PSDs; particle size distributions; SEM-EDS; scanning electron microscope-Energy Dispersive Spectrometer; OES; Optical Emission Spectroscopy; ICP; Inductively Coupled Plasma; XRD; X-ray diffraction; Chemical looping; Coal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Plasma enhanced chemical vapor deposition; Amorphous silicon germanium thin film; Optical emission spectroscopy; Semiconductor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Magnetron sputtering; Target-cleaning; Poisoning; Optical emission spectroscopy; Optical properties; Thin films;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Anodic plasma electrolytic carbonitriding; Carbon steel; Optical emission spectroscopy; Acoustical signal; Wear resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Carbon films; Argon-hydrogen-acetylene plasma; Optical emission spectroscopy; Microstructure; Atmospheric pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Plasma polymerization; Primary amine-rich polymer; Thin film; Chemical derivatization; Optical emission spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; MAO; micro-arc oxidation; OES; optical emission spectroscopy; PEO; plasma electrolytic oxidation; Micro-arc oxidation (MAO); Optical emission spectroscopy (OES); Titanium; Surface modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Plasma parameter control; Variable selection; Multiple input multiple output; Optical emission spectroscopy; Relative gain array; Singular value decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Gliding arc discharge; Biomass gasification; Tar removal; Steam reforming of toluene; Optical emission spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Plasma enhanced chemical vapor deposition; Amorphous silicon germanium solar cell; Long wavelength response; Optical emission spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Calcium plasma; Laser ablation; Optical emission spectroscopy; Plasma temperature; Electron density32.30.Jc Visible and ultraviolet spectra, 32.70.Jz Line shapes, widths, and shifts, 32.80. t Photon interactions with atoms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; High power impulse magnetron sputtering; External magnetic field; Target discharge current; Substrate ion current; Optical emission spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Low-pressure plasma flow source; Electrical discharge; Optical emission spectroscopy; Nitrogen dissociation; Silicon nitride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; DBD; dielectric barrier discharge; PHE; phenanthrene; OES; optical emission spectroscopy; AOPs; advanced oxidation processes; DFT; density functional theory; SI; supporting information; HPLC; high-performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; MB; methylene blue; OH; hydroxyl radical; TOC; total organic carbon; OES; optical emission spectroscopy; IC; ion chromatography; Pulsed plasma discharge; Water film gas-liquid reactor; Post plasma reactions; Methylene blue decoloration; Fenton reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Plasma electrolytic carburizing; Pure aluminum; Optical emission spectroscopy; Wear; Corrosion resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Magnesium matrix composite; Plasma electrolytic oxidation; Reinforcement phases; Optical emission spectroscopy; Electron temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Rotating gliding arc; Methanol decomposition; Hydrogen production; Optical emission spectroscopy; Reaction mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی انتشار نوری; Atmospheric pressure microwave plasma; Gas thermal dissociation; Optical emission spectroscopy; Plasma visualization