سنگ معدن

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره سنگ معدن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنگ معدن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; ER; endoplasmic reticulum; GC; glucocorticoid; GREs; glucocorticoid response element; GR; glucocorticoid receptor; mTOR; mammalian target of rapamycin; ORE; oleate response elements; PBD; peroxisome biogenesis disorder; PEX; peroxin; PPAR; peroxisome prol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; APIs; Active Pharmaceutical Ingredients; AD; applicability domain; ATI; Aquatic Toxicity Index; PBT; Persistence, Bioaccumulation and Toxicity; CAS; Chemical Abstract Service; CCC; concordance correlation coefficient; CEC; Contaminants of Emerging Concern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; GBS; gravity based substructures; MRE; marine renewable energy; NDA; non-uniformly distributed array; O&M; operation and maintenance; ORE; offshore renewable energy; PDA; peripherally distributed array; SET-Plan; strategic energy technology plan; TRL; tec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; ABTS; 2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); CASP-3; caspase-3; CASP-7; caspase-7; DCF; 2′,7′-dichlorofluorescein; DTNB; 5,5′-dithiobis-2-nitrobenzoic acid; HAA; hydrophilic antioxidant activity; H2-DCFDA; 2′,7′-dichlorodihydroflu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; COX; cytochrome c oxidase; COX4I2; cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 2; MEF; mouse embryonic fibroblast; MNRR1; Mitochondrial Nuclear Retrograde Regulator 1; CMT; Charcot-Marie-Tooth disease; ORE; oxygen responsive element; RBPJκ; Recombination Sign
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; Insuficiencia mitral; Anillo mitral; MitraClip; Ecocardiografía tridimensional; Mitral rgurgitation; Mitral annulus; MitraClip; Three-dimensional echocardiography; IM; insuficiencia mitral; ORE; orificio regurgitante efectivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; AK; acetyllysine; AP-1; activator protein 1; AR; aldose reductase; BGT1; betaine/gamma-aminobutyric acid transporter; Egr-1; early growth response protein 1; FSP27; fat-specific protein 27; HSP90; heat shock protein 90; NAD+; nicotinamide adenine dinucleo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; CAD; coronary artery disease; CASQ2; calsequestrin 2; CHF; congestive heart failure; CI; confidence interval; EF; ejection fraction; HTN; hypertension; LD; linkage dysequilibrium; MAF; minor allele frequency; MI; myocardial infarction; OR; odds ratio; Ore
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; TTL; Talaromyces thermophilus lipase; PCR; Polymerase Chain Reaction; ORE; Oleate Response Element; FARE; Fatty acids Responsis Element; SSC; Saline Sodium Citrate; TC4; Tributyrin; TC8; Trioctanoin; GA; Gum Arabic; FAMEs; Fatty Acid Methyl Esters; RMSD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; Ecocardiografía; Insuficiencia mitral; Cálculo del orificio regurgitante efectivo; Echocardiography; Mitral regurgitation; Calculation of the effective regurgitant orifice; FRM; flujo regurgitante máximo; IM; insuficiencia mitral; LN; límite de Nyquis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; tonicity-responsive enhancer binding protein; TonEBP; cell volume regulation; cell osmoregulation; hyperosmolarity; osmoprotective genes; CR3; complement (C3bi) receptor; DAB; 3,3′ diaminobenzidine; DAPI; 4′,6-diamino-2-phenylindol; MDCK; Madin-Darby
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ معدن; Thioredoxin-1; Reactive oxygen species; Diesel exhaust particles; Lung injury; Noninvasive L-band electron spin resonance; Free radicals; A-549; human lung epithelial cell line; ADF; adult T cell leukemia-derived factor; Akt; protein kinase-B; AP-1; activ