نانوفیلتراسیون حلال الی

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره نانوفیلتراسیون حلال الی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوفیلتراسیون حلال الی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Polyarylene sulfide sulfone; Membrane; Oxidation; Solvent-resistant nanofiltration; Organic solvent nanofiltration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Carbon dots; Tunable carbonation degree; Composite membrane; Organic solvent nanofiltration; Selective accelerator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; OSN; organic solvent nanofiltration; SRNF; solvent resistant nanofiltration; TFC; thin film composite; IP; interfacial polymerization; UF; ultrafiltration; MPD; m-phenylenediamine; DA; dopamine; BTAC; 1,2,4,5-benzene tetracarboxylic acyl chloride; PI; pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Heuristic for membrane selection; Organic solvent nanofiltration; Solvent resistant nanofiltration; Polymeric membranes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Homogeneous catalysis; Hydroformylation; Process intensification; Organic solvent Nanofiltration; Solvent design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Organic solvent nanofiltration; Molecularly imprinted membrane; Adsorption isotherm; Membrane compaction; Binding kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; AFM; Atomic force microscopy; ATR-FTIR; Attenuated total reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy; DCM; Dichloromethane or methylene chloride; DI Water; Deionised water; DMAc; N, N-dimethylacetamide; DMF; N,N-Dimethylformamide; DMFC; Direct met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; CFD; computational fluid dynamics; EA; ethyl acetate; OSN; organic solvent nanofiltration; SoA; sucrose octaacetate; UNIF-DMD; Dortmund modified UNIFAC method; Spiral-wound membrane module; Organic solvent nanofiltration; Pressure drop; Mass transfer coef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Membrane technology; Bioactive compounds; Vegetable oil; Pesticides; Diananofiltration; Organic solvent nanofiltration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; Organic solvent nanofiltration; Separation of wide boiling mixtures; OSN assisted hybrid separations; Experimental investigations; Process optimisation; Optimisation under uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; API; active pharmaceutical ingredient; f; function placeholder, f; h; function placeholder, h; MeOH; Methanol; Mathematical modelling; Membrane cascade; Organic solvent nanofiltration; Process control; Selectivity; Separations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون حلال الی; ATR; attenuated total reflection; BET; Brunauer-Emmett-Teller; COF; covalent organic frameworks; CR; Congo Red; DC; dip-coating; DMF; N,N-dimethylformamide; EA; ethyl acetate; EDX; energy-dispersive X-ray spectroscopy; ETD; Everhart-Thornley detecto