پایداری اکسیداسیون

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره پایداری اکسیداسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پایداری اکسیداسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Synthesized isoparaffin; Catalytic hydrothermal conversion diesel; Storage stability; Oxidation stability; Physicochemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; CN; cetane number; COD; chemical oxygen demand; DU; degree of unsaturation; EWW; effluent WW; FA; fatty-acids; FAME; fatty-acid methyl esters; IBL; culture collection IB/UFBA at Salvador, Brazil; IV; iodine value; IWW; influent WW; MUFA; mono-unsaturated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Engine test-bed; Oxidation stability; Palm biodiesel; Speed-load cycle; Al; Aluminium; ASTM; American Society for Testing and Materials; B100; 100% biodiesel/neat biodiesel; B20; 20% biodiesel, 80% diesel; BHT; Butylated hydroxytoluene; CEC; Co-ordinating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Polysaccharides; Oligosaccharides; Arabinogalactan; Glycyrrhizin; Cyclodextrins; Carotenoids; Inclusion complexes; Water solubility; Oxidation stability; Photostability; Free radicals; Antioxidant activity; Astaxanthin (PubChem CID: 441651); Lutein (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Straight vegetable oil (SVO); Oxidation stability; Oxidation stability index (OSI); Cold flow property (CFP); Cloud point; Pour point; Cold flow filter plugging (CFPP)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Biolubricant; Transesterification; Waste cooking oil; Trimethylolpropane triester; Oxidation stability; BHA; butylated hydroxyanisole; DTBHQ; 2,5-di-tertbutyl-hydroquinone; FAME; fatty acid methyl esters; FFA; fatty acids; IP; induction period; MD; molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; AO/AH; antioxidant; AOCS; American Oil Chemists' Society; BHT; butylated hydroxytoluene; BHA; butylated hydroxyanisole; CSOME; cottonseed oil methyl ester; CA; caffeic acid; DTBHQ; 2,5-di-tert-butyl-1,4-dihydroxybenzene; DPD; N,N′-diphenyl-p-phenylenedi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداسیون; Nile red (PubChem CID: 65182); Fluorescein isothiocyanate (PubChem CID: 18730); Acetic acid (PubChem CID: 176); Trichloromethane (PubChem CID: 6212); 2-Thiobarbituric acid (PubChem CID: 2723628); Trichloroacetic acid (PubChem CID: 6421); Hemp milk; pH shi