پاراکسوناز

در این صفحه تعداد 325 مقاله تخصصی درباره پاراکسوناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاراکسوناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; AADAC; arylacetamide deacetylase; AEA; arachidonoyl ethanolamide; EETs; epoxyeicosatrienoic acids; FAAH; fatty acid amide hydrolase; hCE; human carboxylesterase; MAP; methoxy arachidonoyl phosphonate; NSAIDS; non-steroidal anti-inflammatory drugs; PF-3845
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; T2DM; type 2 diabetes mellitus; PON; paraoxonase; Hmgcr; hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase; Scarb1; scavenger receptor class B member 1; Ahr; aryl hydrocarbon receptor; Lipc; hepatic Lipase; Lcat; lecithin-cholesterol acyltransferase; VLDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; ARE; arylesterase; CI; confidence interval; CMA; comprehensive meta-analysis; CRP; C-reactive protein; HDL; high-density lipoproteins; LAC; lactonase; LDL; low-density lipoproteins; PON; paraoxonase; PON1; paraoxonase-1; PRISMA; preferred reporting items
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; AD; Alzheimer disease; PD; Parkinson disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; OPIDN; organophosphorus-induced delayed neuropathy; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholinesterase; ROS; reactive ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; LDL-c; low density lipoprotein cholesterol; HDL-c; high density lipoprotein cholesterol; Apo A-1; apolipoprotein A-1; PON; paraoxonase; MCP-1; monocyte chemoattractant/chemotactic protein-1; MIP-1β; macrophage inflammatory protein-1β; LPS; lipopolysacch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; Inflammation; Non-communicable diseases; Oxidative stress; Paraoxonase; CCL2; chemokine ligand (C-C motif) ligand 2; CHOP; CCAAT-enhancer-binding protein homologous protein; NCD; non-communicable diseases; NF; nuclear factor; PERK; protein kinase RNA-like
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; Antioxidants; Hepatotoxicity; Inflammation; Metformin; NAFLD; Paraoxonase; SteatosisALT, Alanine aminotransferase; AMPK, Adenosine monophosphate-activated protein kinase; AST, Aspartate aminotransferase; BAT, Brown adipose tissue; CD, Chow diet; eWAT, Epi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; Biopharmaceutical; Bioscavenger; Cholinesterase; Nerve agent; Organophosphorus compound; Paraoxonase; Phosphotriesterase; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholinesterase; CaE; carboxylesterase; CSP; cresyl saligenyl phosphate; DFP; diisopropylfluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; ACI; acute concomitant infection; AUROC; areas under the curve of receiver operating characteristic; CCL2; chemokine (C-C motif) ligand 2; CVC; central venous catheter; CRI; catheter-related infection; CRP; C-reactive protein; DTNB; 5,5′-dithio-bis-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; Antioxidants; Nitrite; Paraoxonase; Malondialdehyde; Sickle cell anemia; ChildrenAntioxidantes; Nitrito; Paraoxonase; Malondialdeído; Anemia falciforme; Crianças
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; Paraoxonase; HDL cholesterol; Antioxidant; Risk factors; Type 2 diabetes; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CKD-EPI; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; CVD; cardiovascular disease; eGFR; estimated glomerular filtration rate; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاراکسوناز; EOLA; essential oil from Lippia alba; EPBP; Estação de Piscicultura Bahia Pesca; LEFFA; Laboratório de Estudo e Fisiologia de Fauna Aquática; UFBA; Universidade Federal da Bahia; HPI; hypothalamic-pituitary-interrenal; Sedation; Recovery; Cortisol; Pa