ذرات جامد (PM)

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره ذرات جامد (PM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ذرات جامد (PM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); APM; Aerosol particle mass analyzer; CAD; Crank angle degrees; CPC; Condensation particle counter; CPMA; Centrifugal particle mass analyzer; CT; Computerized tomography; DMA; Differential mobility analyzer; DSF; Dynamic shape factor; EEPS; Engine exhaust
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); CI; confidential interval; df; degrees of freedom; DOW; day of week; ICD; international classification of diseases; NO2; nitrogen dioxide, ns, natural splines; PACF; partial autocorrelation function; PM10; particulate matter with diameters of 10 μm or l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); CFD; Particulate matter (PM); Ultrafine particle (UFP); Urban planning; Green infrastructure; Dry deposition; Air quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); Heating system; Biomass combustion; Heavy metal; Particulate matter (PM); PAH; Soluble ionsIG, Ignition; PL, Partial load; IP, Increase in power; NL, Nominal load; DT, Dilution tunnel; DRs, Dilution ratios; Flu, Fluoranthene; Pyr, Pyrene; B(a)A, Benz[a]an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); Stringent emission regulations; Diesel particulate filter (DPF); Optimized system integration; Gasoline particulate filter (GPF); Particulate matter (PM); Particulate number (PN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); CMD; Count Medium Diameter; CPMA; Couette Centrifugal Particle Mass Analyser; CVS; constant volume sampling system; Dp; diameter of the particles; DMS 500; Differential Mobility Spectrometer 500; DPF; diesel particulate filter; ECE 15; urban driving cycle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات جامد (PM); Air pollution; Atmospheric modelling; Light detection and ranging (LiDAR); Leaf deposition; Leaf area density (LAD); Particle size fraction; Particulate matter (PM); Tree crown; Urban green;