پاتوفیزیولوژی

در این صفحه تعداد 1194 مقاله تخصصی درباره پاتوفیزیولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاتوفیزیولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Acute heart failure; Pathophysiology; Cardiorenal syndrome; Venous congestion; Inflammation; RemodelingInsuficiencia cardiaca aguda; Fisiopatología; Síndrome cardiorrenal; Congestión venosa; Inflamación; Remodelado
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Insuficiencia cardiaca aguda; Fisiopatología; Síndrome cardiorrenal; Congestión venosa; Inflamación; RemodeladoAcute heart failure; Pathophysiology; Cardiorenal syndrome; Venous congestion; Inflammation; Remodelling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; anatomy; closure; left atrial appendage; ligation; pathophysiology; physiologyAF, atrial fibrillation; CT, computed tomography; LAA, left atrial appendage; LA, left atrium; LOM, ligament of Marshall; LSPV, left superior pulmonary vein; LV, left ventricle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Hepatorenal syndrome (HRS); cirrhosis; acute kidney injury (AKI); biomarkers; liver transplantation; pathophysiology; simultaneous liver-kidney transplantation; vasoconstrictor drugs; renal function; review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Alzheimer's disease; Preclinical; Asymptomatic; Diagnostic criteria; Biomarkers; Pathophysiology; Genetics; CSF biomarkers; Blood biomarkers; MRI; Amyloid PET; Tau PET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; A-ADSCs; Apoptotic adipose stem cells; ACE; Angiotensin-converting enzyme.; ADSCs; Adipose-derived mesenchymal stem cells; AFSCs; Amniotic fluid stem cells; AKI; Acute kidney injury; ALF; Acute liver failure; ALI; Acute lung injury; ALT; Alanine transamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Blockage; Cerebrospinal fluid flow; Graded contusions; Intrathecal; Patency; Pathophysiology; Self-reparative mechanisms; Subarachnoid space; Spinal cord injury; Superparamagnetic beads
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Otosclerosis; Pathophysiology; Hearing loss; Stapes; HLA; Human Leukocyte Antigen; TGF-β; Transgrowing Growth Factor-β; BMP2/4; Bone Morphogenetic Proteins 2 and 4; SNP; Single Nucleotide Polymorphism; CD46/ CD150; Signaling lymphocytic activation molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; AF; atrial fibrillation; ASA; alcohol septal ablation; cTnT-R92Q; cardiac Troponin T missense R92Q mutation; cTnT-trunc; truncated cardiac troponin T; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; HET; heterozygous point mutation on exon 6; HOCM; hypertrophic obstruc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; AHF, acute heart failure; HF, heart failure; WHF, worsening heart failureAcute heart failure; Pathophysiology; Clinical profiles; ManagementInsuficiencia cardiaca aguda; Fisiopatología; Perfiles clínicos; Tratamiento
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Systemic sclerosis; Pathophysiology; Fibrosis; Endothelial dysfunction; Inflammation; Oxidative stressSclérodermie systémique; Physiopathologie; Fibrose; Dysfonctionnement endothélial; Inflammation; Stress oxydatif