آشنایی با موضوع

پیلهای سوختی غشاء پروتون دارای غشاء پلیمری جامد هستند که در حال حاضر عمدتًا در این نوع پیل سوختی غشاء Nafion بکار برده می شود و به شکل یک ورقه باریک منعطف است. این غشاء کوچک و سبک بوده و در دمای پایین کار می کند (دمای کارکرد بهینه در حدود ٨٥ درجه سانتیگراد است. ) سایر الکترولیتهای جامد در دمای بالا کار می کنند. برای سرعت بخشیدن به واکنش، یک کاتالیست پلوتونیومی در دو سطح غشاء الکترولیت استفاده می شود که این کاتالیست موجب افزایش قیمت پیل سوختی می شود؛ اما بدلیل جامد بودن الکترولیت پیل سوختی و همچنین انعطاف پذیر بودن این الکترولیت، امکان شکستن یا ترک خوردن در آن کم است و این مشخصه، پیل سوختی PEM را برای کاربردهای خانگی و کاربردهای حمل و نقلی مناسب می کند. در پیل سوختی نوع PEM اتمهای هیدروژن در آند یونیزه می شوند و الکترونهای آنها جدا می شود. یونهای هیدروژن که شامل بار مثبت هستند، به سطح غشاء خلل دار نفوذ می کند و بسمت کاتد می روند؛ الکترونهای جدا شده نمی توانند از این غشاء عبور کنند و از یک مدار خارجی عبور می کنند و موجب تولید برق می شوند. در کاتد الکترونها، پروتونهای هیدروژن و اکسیژن موجود در هوا با هم ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند. پیل سوختی PEM نیازمند هیدروژن خالص است؛ بنابراین باید از یک رفورمر در خارج از پیل سوختی استفاده کنیم تا احتمال بوجود آمدن CO و در نتیجه مسمومیت کاتالیست را کاهش دهیم.
در این صفحه تعداد 372 مقاله تخصصی درباره پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Fatigue crack propagation; Nafion XL; Composite membranes; Durability; PEM fuel cells; Mechanical degradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM fuel cells; Performance enhancement; Converging and diverging flow field; Polarization curves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Metallic bipolar plates; PEM fuel cells; Contact resistance; Chromium carbide; HVOF; Characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Water permeation; Short side chain PFSA ionomer; Membranes; PEM fuel cells; Electrolysers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Renewable energy sources; Bioethanol; Wind energy; Solar energy; PEM fuel cells; Autoregressive models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM fuel cells; Gas diffusion medium; Superhydrophobic coating; Electrochemical impedance spectroscopy; Durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Water management; PEM fuel cells; Flow regimes; Two-phase flow; Pressure drop; Lockhart–Martinelli approach
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Nafion composite membrane; Mesoporous titanium dioxide nanotubes; Water management; PEM fuel cells; Impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM fuel cells; Simulation tool; Transport phenomena; Polarization curve; Temperature distribution; Visual basic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Palladium-platinum core shell; Tetrapod; Dendrite; Heterogeneous structure; Oxygen reduction reaction; PEM fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Hydrogen gas reformer; Fuel processing system; Linear feedback controllers; Two-stage design; Systems with slow and fast modes; PEM fuel cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; EIS; PEM fuel cells; Hydrogen leak; Hydrogen pumping; Air starvation; Fuzzy logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; EIS; PEM fuel cells; Hydrogen leak; Hydrogen pumping; Air starvation; Fuzzy logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; DC–DC power converters; PEM fuel cells; Multi-stack; Segmentation; Resonant topologies; Potentiodynamic technique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM fuel cells; Hydrogen impurity; Contaminant study; Single impurity tests; Cocktail impurity study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM Fuel Cells; Stack; Diagnosis; Electrochemical Impedance Spectroscopy; Physic-based model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; Two phase flow; Gas diffusion layer; PEM fuel cells; Water slugs; Water drops;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل‌های سوختی PEM یا پیل‌های سوختی غشاء پروتون ; PEM fuel cells; Catalyst layer; FIB/SEM nanotomography; Agglomerate model; Microscopic modelling