پراکسیدازها

در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره پراکسیدازها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراکسیدازها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; ABA; abscisic acid; DPI; diphenylene iodonium; JA; jasmonic acid; MJ; methyl jasmonate; PCD; programmed cell death; ROS; reactive oxygen species; Rboh; respiratory burst oxidase protein; SA; salicylic acid; Plant; Wounding stress; Peroxidases; Reactive ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; ABTS; 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); DB; double bond; DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); EPO; eosinophil peroxidase; LPO; lactoperoxidase; MPO; myeloperoxidase; SB; single bond; ssp.; subspecies; TNB; 5-thio-2-nitroben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; ARE, antioxidant response element; EpRE, electrophile response element; GSH, glutathione; Nrf2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2; SOD, superoxide dismutase; Trx, thioredoxinAntioxidants; Redox signaling; Glutathione; Peroxidases; Nucleophilic t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; Asc; ascorbyl radical; GSH; glutathione; GS; glutathione thiyl radical; HRP; horseradish peroxidase; LPO; lactoperoxidase; MPO; myeloperoxidase; GSNO; S-nitrosoglutathione; urate-NO; nitrosourate; Tyr; tyrosyl radical; urate; urate radical; Peroxidases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; APX; Ascorbate peroxidase; CAT; Catalase; FCR; Leaf ferric chelate reductase; MDA; Malondialdehyde; NBT; Nitroblue tetrazolium; POD; Peroxidases; ROS; Reactive oxygen species; SOD; Superoxide dismutase; TBA; Thiobarbituric acid; TCA; Trichloroacetic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; ACVA; vanillic acid; APG; apigenin; 3,4-DHPEA; hydroxytyrosol; 3,4-DHPEA-AC; 4-(acetoxyethyl)-1,2-dihydroxybenzene; 3,4-DHPEA-EDA; dialdehydic form of elenolic acid linked to hydroxytyrosol or oleacein; 3,4-DHPEA-EA; oleuropein aglycone; EA; elenolic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate; Col-0; Arabidopsis ecotype Columbia; ET; ethylene; ETI; effector-triggered immunity; FBP1; French bean peroxidase 1; JA; jasmonic acid; MAMP; microbe-associated molecular pattern; NLR; Nod-like receptor; NPR1; non-e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; Bayoud; Biocontrol; Date palm; Fusarium oxysporum f. sp albedinis; Peroxidases; PhenolicsAg, Bacillus amyloliquefaciens strain Ag1; Cs, Burkholderia cepacia strain Cs5; Foa, Fusarium oxysporum f. sp. albedinis; JHL, Jihel; PDA, Potato-dextrose agar; PDB,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیدازها; Azospirillum; Cell wall; Cucumber; Hypocotyl; Peroxidases; Plant growth promotionDW, dry weight; FW, fresh weight; H2O2, hydrogen peroxide; IAA, indol-3-acetic acid; MPN, most probable number; NFb, nitrogen free broth; OD, optical density; OH, hydroxyl ra