پراکسی مونوسولفات

در این صفحه تعداد 249 مقاله تخصصی درباره پراکسی مونوسولفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراکسی مونوسولفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسی مونوسولفات; MOF-template; Heterogeneous growth; ZIF-67; Hybrid membrane; Peroxymonosulfate; Sulfamethoxazole; ZIF; zeolitic imidazolate framework; CoFCM; Co3O4 nanocatalyst functionalized Al2O3 ceramic membrane; MOF; metal organic framework; SMX; sulfamethoxazole; 2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسی مونوسولفات; MOF; metal-organic framework; UiO; University of Oslo; MIL; Materials of Institut Lavoisier; ZIF; zeolitic imidazolate framework; VB; valence band; CB; conduction band; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسی مونوسولفات; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; AO7; acid orange 7; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline; EDX; energy dispersive X-ray spectrometry; EPR; electron paramagnetic resonance; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; NSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسی مونوسولفات; AOPs; advanced oxidation processes; BW; bottled water; COD; chemical oxygen demand; DW; deionized water; HA; humic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; LC-MS; liquid chromatography mass; MA; methanol; MTBE; methyl tert-butyl ether; NOM; nat