محصولات مراقبت شخصی

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره محصولات مراقبت شخصی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محصولات مراقبت شخصی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; PCPs; personal care products; TMICS; Taiwan Mother Infant Cohort Study; ICCs; intraclass correlation coefficients; MMP; mono-methyl phthalate; MEP; mono-ethyl phthalate; MnBP; mono-n-butyl phthalate; MiBP; mono-isobutyl phthalate; MiNP; mono-isononyl phth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Human biomonitoring; Solid phase extraction-LC-MS; β-Glucuronidase enzyme hydrolysis; Environmental exposure; Triclocarban; Parabens; Personal care products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; TSS; trisiloxane surfactant; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; MSDS; material safety data sheet; SDS; safety data sheet; CCD; colony collapse disorder; D4; octamethyl cyclotetrasiloxane; Adjuv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; CEC; contaminants of emerging concern; DMSO; dimethylsulfoxide; EC50/20; concentration which causes 50% (20%) growth rate inhibition of algae compared to solvent control; EDA; effect directed analysis; EtOAc; ethylacetate; GC(xGC)-MS; (two dimensional) ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; AEL; Acceptable Exposure Level; EDEN; European Dermato-Epidemiology Network; EPHECT; Emission, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer Products; FM I; Fragrance Mix I; FM II; Fragrance Mix II; GM; geometric mean; GSD; geometric standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; ADI; acceptable daily intake; BMI; body mass index; BW; body weight; BP; bisphenol; BP-3; oxybenzone/benzophenone-3; BuP; butyl paraben; DEMOCOPHES; Demonstration of a study to Coordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale; EDCs; endocrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Pharmaceuticals; Photo-enhanced toxicology; Abiotic transformation; Personal care products; Photo degradation; Secondary products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; A.I.S.E.; International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products; ACD; allergic contact dermatitis; AEL; Acceptable Exposure Level; BIT; 1,2‑Benzisothiazol‑3‑(2H)‑one; CDFs; cumulative distribution functions; CEL; consumer Exposur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; 3-BC; 3-Benzylidene camphor; 3,4 DHB; 3,4-Dihydroxybenzoic acid; 4-HB; 4-Hydroxybenzoic acid; 4-MBC; 4-Methylbenzylidene camphor; ABDI; Celestolide, 1-[6-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]-ethanone; ACN; Acetonitrile; AHMI; Phanto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Pharmaceuticals; Personal care products; Carbamazepine; Microbial electro-fenton cell; Removal efficiency; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی;  ∑ siloxane; sum of three cyclic and 12 linear methylsiloxanes analyzed;  ∑ CMS; total concentrations of cyclic methyl siloxanes;  ∑ LMS; total concentrations of linear methyl siloxanes; PCPs; personal care products; Methylsiloxane; Children s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; ADAF; Anti-icer fluid; APPI; Atmospheric pressure photo-ionization; AVB; Avobenzone; BP1; Benzophenone 1; BP3; Benzophenone 3; BZT; 1-H-Benzotriazole; DHMB; 2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone; DMeBZT; 5,6-Dimethyl-1-H-benzotriazole; EPB; Ethyl paraben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Use frequency; Consumer product; Use frequency; Co-use; Exposure factors; Amount; HC&PCP; Household cleaning and personal care products; HCP; Household cleaning products; PCP; Personal care products; ChAd; Children and adolescents; A.I·S.E; Association f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Cosmetic ingredients; Cosmetic products; Personal care products; Mineral oil; Petrolatum; Paraffin waxes; Paraffinum; Dermal penetration; Absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Exposure modeling; Personal care products; Mass balance modeling; Product intake fraction; Risk screening; High-throughput;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات مراقبت شخصی; Emerging pollutants; Sample pretreatment methods; Pharmaceuticals; Personal care products; Endocrine disrupting compounds; Environmental samples; Chromatographic techniques; ASE; accelerated solvent extraction; BDE; bromodiphenyl ether; BFRs; brominated f