فعالیت فاگوسیتیک

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره فعالیت فاگوسیتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت فاگوسیتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Eugenyl acetate; Candida albicans; Candida parapsilosis; Candida tropicalis; Candida glabrata; antifungal activity; Cell damage; Biofilm formation; Phagocytic activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Tobacco smokers; Polymorphonuclear leukocytes; Latex spheres; Phagocytic activity; Cell viabilityPMNs, Polymorphonuclear leukocytes; HBSS, Hanks balanced salt solution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; ANCOVA; analysis of co-variance; CARS; compensatory anti-inflammatory response syndrome; CMV; cytomegalovirus; E. coli; Escherichia coli; EBV; Epstein-Barr virus; FITC; fluorescein isothiocyanate; GvHD; graft-versus-host disease; HBSS; Hank's balanced sal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; BAL; Bronchoalveolar lavage; FB1; fumonisin B1; PA; phagocytic activity; PBS; phosphate buffered saline; SA; sphinganine; SO; sphingosine; TNF; tumor necrosis factor; Fumonisin B1; Pasteurella multocida; Immune response; Clinical chemistry; Pathomorpholog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Respiratory burst; Phagocytic activity; CpG oligodeoxynucleotide (ODN); Signalling pathwaycAMP, cyclic AMP; ODN, CpG oligodexynucleotides; PKA, phosphokinase A; PKC, phosphokinase C; PMA, phorbol-12-myristate-13-acetate; TLR, Toll-like receptor; 8-bromo-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Dietary administration; Sodium alginate; Epinephelus coioides; Streptococcus sp.; Iridovirus; Percent weight gain; Feeding efficiency; Alternative complement activity; Lysozyme activity; Respiratory bursts; Phagocytic activity; Superoxide dismutase; Natur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Epinephelus fuscoguttatus; Vibrio alginolyticus; Sodium alginate; κ-Carrageenan; Respiratory burst; Phagocytic activity; Alternative complement activity; Lysozyme activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Epinephelus coicoides; Vibrio alginolyticus; Sodium alginate; Carrageenan; Alternative complement activity; Lysozyme activity; Respiratory burst; Superoxide dismutase activity; Phagocytic activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Penaeus monodon; Photobacterium damselae subsp. damselae; Salinity; Challenge; Haemocyte count; Phenoloxidase activity; Respiratory burst; Superoxide dismutase activity; Phagocytic activity; Clearance efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Macrobrachium rosenbergii; Trichlorfon; Phenoloxide activity; Respiratory burst; Superoxide dismutase; Haemocyte count; Phagocytic activity; Clearance efficiency; Challenge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت فاگوسیتیک; Litopenaeus vannamei; Vibrio alginolyticus; Hot-water extract of Sargassum duplicatum; Immersion; Injection; Total haemocyte count; Phenoloxidase; Respiratory burst; Phagocytic activity; Clearance efficiency