آشنایی با موضوع

انرژی حرارتی را به دو صورت انرژی گرمایی محسوس و نهان می‌توان در مواد ذخیره نمود. در ذخیره انرژی محسوس انرژی حرارتی با افزایش دمای جسم جامد یا مایع در آن ذخیره می‌شود. میزان انرژی محسوس ذخیره شده در جسم تابعی از دما، ظرفیت گرمایی ویژه و مقدار جسم می‌باشد. ذخیره انرژی گرمایی توسط جسم به صورت نهان به هنگام تغییر فاز جسم از حالت جامد به مایع یا مایع به گاز یا جامد به جامد صورت می‌گیرد. مواد تغییر فاز دهنده انرژی را به صورت گرمای نهان ذوب ذخیره می‌کنند. همان طور که گفته شد ذخیره‌سازی گرما از سه طریق تغییر فاز صورت می‌گیرد، در حالت اول که تغییر فاز از جامد به جامد است به دلیل اینکه انتقال گرما بسیار آهسته و اندک می‌باشد مناسب نیست. در حالت دوم یعنی تغییر فاز ا مایع به گاز هم به دلیل نیاز به گرما و حرارت بالا و همچنین ایجاد حجم فشار بالای گاز عملی نمی‌باشد. اما تغییر فاز از جامد به مایع مناسب تر است که این ویژگی در مواد تغییر فاز دهنده pcm وجود دارد، که در دمای ثابت با جذب گرما از فاز جامد به مایع تبدیل می‌شوند. این مواد انرژی را تقریباً در همان دمایی که جذب می‌کنند، آزاد نیز می‌کنند. pcm در دمای اتاق جامد هستند. ویژگی ها در شاخه مهندسی از مواد تغییر فاز دهنده برای بکارگیری و ذخیره انرژی استفاده می‌شود. مناسب برای حفظ دمای آسایش این مواد تمایل به افزایش ذخیره‌سازی حرارت ده برابر بیشتر از آب و سنگ و زمین دارند. ازنظر شیمیایی پایدارند. قابل بازیافت هستند. غیر واکنش پذیرند. دارای طول عمر انواع مواد تغییر فاز دهنده PCM های آلی را می توان به گروه پارافین ها (ذخیره آلکان ها) و غیرپارافین ها مانند استرها، اسیدهای چرب، الکل ها و گیلکولیک اسیدها تقسیم بندی نمود. دی هیدرات، سولفات سدیم، هگزاهیدرات کلرایدکلسیم و پارافین جز مهمترین PCM ها هستند. PCM ها را بر اساس دمای تغییر فاز، به سه دسته مهم می توان تقسیم نمود که عبارتند از: یوتکتیک، هیدرات نمک ها و مواد آلی. یوتکتیک ها نمک های محلول در آب هستند که دمای تغییر فاز آنها کمتر از است و هیدرات نمک ها، نمک های خاصی هستند که دمای تغییر فاز آنها بالای است. مواد آلی نیز معمولاً از زنجیره های بلند کربن و هیدرو‍ژن تشکیل شده اند که دمای تغییر فاز آنها نیز بالای است. برای کاربردهای تجاری و صنعتی، مواد تغییر فاز دهنده برای داخل یک پوشش آب بندی شده قرار گیرند. دمای کاری متداول ترین PCM ها بین 40- تا 117+ درجه سانتیگراد است. این مواد را می توان مطابق شکل 1 به صورت صفحه، لوله یا کره، با پوششی ا ز جنس لی اتیلن بسته بندی نمود. با استفاده از محصول نامبرده می تان مخزن جاذب انرژی حرارتی ساخت و PCM های بسته بندی شده را در آنها قرار داد که حرارت را به سیال موجودی در سیستم، که می تواند هوا یا آب باشد، منتقل کند. باید بین بسته های PCM فاصله باشد تا سیال مذکور به راحتی در فواصل آنها جریان یابد و تبادل انرژی حرارتی انجام شود.
در این صفحه تعداد 1159 مقاله تخصصی درباره مواد تغییر فاز دهنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد تغییر فاز دهنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Latent heat; Thermal energy storage; Heat pipe network; Phase change material; Experimental study; Charging; Discharging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Thermoelectric generator; Phase change material; Two-stage TEG; PCM heat sink; Experimental investigation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Solar heat storage; Performance evaluation approach; Phase change material; Mass flow rate; Solar collecting area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Latent heat storage; Phase change material; Shell-and-tube heat exchanger; Heat transfer enhancement; Melt fraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Air circulation system; Solar thermal energy; Peak load reduction; Phase change material; Sensible heat load reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; CAES; Compressed Air Energy Storage; CHEST; Compressed Heat Energy Storage; CHP; Combined Heat and Power; COP; Coefficient Of Performance; CSP; Concentrating Solar Power; HRSG; Heat Recovery Steam Generator; LAES; Liquid Air Energy Storage; ORC; Organic R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; PCM; Phase change material; QoS; Quality of Service; PV; Photovoltaic; SAT; Sodium acetate trihydrate; PEG; Polyethylene glycol; PCMMC; PCM microcapsules; MF; Melamine Formaldehyde; DSC; Differential Scanning Calorimetry; HVAC; Heating, ventilation, and a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; CAB; Cellulose acetate butyrate; CS - PCM; Core Shell - Phase Change Material; CSP; Concentrated Solar Plants; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DSG; Direct Steam Generation; EA; Ethyl acrylate; EG; Expanded Graphite; ENG; Expanded Natural Graph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Energy management; Phase change material; Natural convection; Solidification phase front; Active wall; Heat storage;