آشنایی با موضوع

انرژی حرارتی را به دو صورت انرژی گرمایی محسوس و نهان می‌توان در مواد ذخیره نمود. در ذخیره انرژی محسوس انرژی حرارتی با افزایش دمای جسم جامد یا مایع در آن ذخیره می‌شود. میزان انرژی محسوس ذخیره شده در جسم تابعی از دما، ظرفیت گرمایی ویژه و مقدار جسم می‌باشد. ذخیره انرژی گرمایی توسط جسم به صورت نهان به هنگام تغییر فاز جسم از حالت جامد به مایع یا مایع به گاز یا جامد به جامد صورت می‌گیرد. مواد تغییر فاز دهنده انرژی را به صورت گرمای نهان ذوب ذخیره می‌کنند. همان طور که گفته شد ذخیره‌سازی گرما از سه طریق تغییر فاز صورت می‌گیرد، در حالت اول که تغییر فاز از جامد به جامد است به دلیل اینکه انتقال گرما بسیار آهسته و اندک می‌باشد مناسب نیست. در حالت دوم یعنی تغییر فاز ا مایع به گاز هم به دلیل نیاز به گرما و حرارت بالا و همچنین ایجاد حجم فشار بالای گاز عملی نمی‌باشد. اما تغییر فاز از جامد به مایع مناسب تر است که این ویژگی در مواد تغییر فاز دهنده pcm وجود دارد، که در دمای ثابت با جذب گرما از فاز جامد به مایع تبدیل می‌شوند. این مواد انرژی را تقریباً در همان دمایی که جذب می‌کنند، آزاد نیز می‌کنند. pcm در دمای اتاق جامد هستند. ویژگی ها در شاخه مهندسی از مواد تغییر فاز دهنده برای بکارگیری و ذخیره انرژی استفاده می‌شود. مناسب برای حفظ دمای آسایش این مواد تمایل به افزایش ذخیره‌سازی حرارت ده برابر بیشتر از آب و سنگ و زمین دارند. ازنظر شیمیایی پایدارند. قابل بازیافت هستند. غیر واکنش پذیرند. دارای طول عمر انواع مواد تغییر فاز دهنده PCM های آلی را می توان به گروه پارافین ها (ذخیره آلکان ها) و غیرپارافین ها مانند استرها، اسیدهای چرب، الکل ها و گیلکولیک اسیدها تقسیم بندی نمود. دی هیدرات، سولفات سدیم، هگزاهیدرات کلرایدکلسیم و پارافین جز مهمترین PCM ها هستند. PCM ها را بر اساس دمای تغییر فاز، به سه دسته مهم می توان تقسیم نمود که عبارتند از: یوتکتیک، هیدرات نمک ها و مواد آلی. یوتکتیک ها نمک های محلول در آب هستند که دمای تغییر فاز آنها کمتر از است و هیدرات نمک ها، نمک های خاصی هستند که دمای تغییر فاز آنها بالای است. مواد آلی نیز معمولاً از زنجیره های بلند کربن و هیدرو‍ژن تشکیل شده اند که دمای تغییر فاز آنها نیز بالای است. برای کاربردهای تجاری و صنعتی، مواد تغییر فاز دهنده برای داخل یک پوشش آب بندی شده قرار گیرند. دمای کاری متداول ترین PCM ها بین 40- تا 117+ درجه سانتیگراد است. این مواد را می توان مطابق شکل 1 به صورت صفحه، لوله یا کره، با پوششی ا ز جنس لی اتیلن بسته بندی نمود. با استفاده از محصول نامبرده می تان مخزن جاذب انرژی حرارتی ساخت و PCM های بسته بندی شده را در آنها قرار داد که حرارت را به سیال موجودی در سیستم، که می تواند هوا یا آب باشد، منتقل کند. باید بین بسته های PCM فاصله باشد تا سیال مذکور به راحتی در فواصل آنها جریان یابد و تبادل انرژی حرارتی انجام شود.
در این صفحه تعداد 1159 مقاله تخصصی درباره مواد تغییر فاز دهنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد تغییر فاز دهنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Finite difference method; Latent heat storage; Phase change material; Prefabricated house; Salt hydrates; Temperature stabilization; Thermal comfort temperature; Thermal energy storage; Wooden house;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Innovative cooling; Heat transfer; Thermal management; Li-ion battery; Hybrid electric vehicle; Propane; Phase change material; Refroidissement innovant; Transfert de chaleur; Gestion thermique; Batterie Li-ion; Véhicule électrique hybride; Propane; Mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Experimental; PCM; Cold Thermal Storage, AC unit; Performance; Energy storage; AC; air conditioning; CCT; complete cooling time; CMT; complete melting time; COP; coefficient of performance; PCM; phase change material; TES; thermal energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; EGW; ethylene glycolwater mixture; DSC; differential scanning calorimetry; GTO; gate turn-off thyristor; IGBT; insulated gate bipolar transistor; IGCT; integrated gate-commutated thyristor; LPM; litre per minute (L/min); MOSFET; metal-oxidesemiconductor f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Assessment framework; Dynamic facades; Envelope; Delivery process; Façade contractor; Key performance indicators; AF; adaptive facades; AEC; architectural, engineering and construction; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; DM; d-Mannitol; DM + LMA; d-Mannitol-low melting alloy composites; DSC; differential scanning calorimetry; EDX; energy dispersive X-ray; FT-IR; Fourier Transform Infrared; FWHM; full-width half maximum; JCPDS; Joint Committee on Powder Diffraction Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Phase change material; Building envelope; Macro-encapsulation; Energy storage; Thermal performance; Building design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Phase change material; Solid-liquid PCM; Thermal energy storage; Solar water heater; Tank design; aEVC; modified expanded vermiculite/carbon composite treated with nitric acid; CA; capric acid; Cu; copper; Cu2O; copper(I) oxide; FSCPCM; form stable compos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; Thermo-physical parameters of soil; Thermal and flow parameters of air; Pipe length; Roughness of pipe; Transient operation; Intermittent operation; ACC; Air Cooled Condenser; ACH; Air Changes per Hour; ACHP; Air Cooled Heat Pump; BTM; Building Thermal Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; ANN; Artificial Neural Network; CFD; Computational Fluid Dynamics; EDM; Electrical Discharge Machining; LHS; Latin Hypercube Sampling; MRE; Mean Relative Error; MSE; Mean Standard Error; MOOP; Multi Objective Optimization Problem; MOPSO; Multi Objective P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز دهنده; phase change material; latent energy storage; thermal energy storage system; macro-encapsulation; thermal simulation; void space;