آشنایی با موضوع

فتوبیوراکتورها انواع مختلفی از تانک ها یا سامانه های بسته ای هستند که برای کشت ریزجلبک ها طراحی شده اند. یک فتوبیوراکتور، دستگاه بسته ای است که محیط قابل کنترلی برای کشت جلبک ها ایجاد می کند و توانایی زیاد کردن جلبک ها تا مقادیر بسیار بالا را دارند. از آنجایی که فتوبیوراکتور یک سامانه بسته است همه آنچه برای رشد ریزجلبک ها مورد نیاز است به دستگاه معرفی می شود و به وسیله سامانه کنترل می شود. امکانات این سامانه ها می توانند ملزومات محیط کشت جلبک ها مانند میزان دی اکسید کربن، میزان آب، دمای بهینه، میزان در معرض بودن نور، سطح اسیدیته و غیره را بهتر کنترل کنند. در فتوبیوراکتور کشت جلبک ها تحت شرایط کنترل شده ای است، بنابراین پتانسیل تولید بیشتری وجود دارد. فتوبیوراکتورها بیشترین استفاده را از نور می کنند و میزان تولید بالا می رود چون نسبت سطح در معرض نور به حجم بیشتر است. امکان کنترل بهتر انتقال گاز و همچنین درجه حرارت وجود دارد. حفاظت از محیط کشت در مقابل آلاینده های خارجی وجود دارد. فتوبیوراکتورها می توانند به صورت افقی، عمودی و یا زاویه ای طراحی شوند، بنابراین می توان میکروجلبک ها را در فضای کم نیز کشت داد. کاهش گرفتگی، اخیرا لوله هایی با قابلیت خود تمیز شوندگی وارد بازار شده اند که به طور چشمگیری گرفتگی لوله ها را در حین کشت کاهش می دهد.

در این صفحه تعداد 351 مقاله تخصصی درباره فتوبیوراکتور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوبیوراکتور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; Artificial light; Chlorella vulgaris; Haematococcus pluvialis; Internal illumination; Near field resonant inductive coupling; DW; Dry weight; LED; Light-emitting diode; OD; Optical density; PBR; Photobioreactor; PFD; Photon flux density; PFFR; Photon flux
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; CX; biomass concentration; HNN; hybrid neural network; IPOPT; interior point optimizer; LED; light-emitting diode; PBR; photobioreactor; PMP; Pontryagin's maximum principle; q0; incident light intensity; q0*; optimum value for q0; μ; total specific gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; AM; additive manufacturing; PDMS; polydimethylsiloxane; CAD; computer-aided design; RP; rapid prototyping; RM; rapid manufacturing; NIR; near-infrared; LOC; lab-on-chip; FPA; flat-panel-airlift; PBR; photobioreactor; OLED; organic light emitting diode; MT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; AIA; acid insoluble ash; ANOVA; Analysis of variance; AOCS; American Oil Chemists' Society; CHO; carbohydrate; DM; dry matter; HF; hydrofluoric acid; h; hour; ICP-OES; inductively coupled plasma-optical emission spectrometer; PBR; photobioreactor; PTFE; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; Adaptive evolution; Carbon dioxide; Carbon sequestration; Coal power plant; Greenhouse gas emissions; Microalgae; Microbial community profiling; Photobioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; ASII; antenna size of photosystem II; Chl; chlorophyll content of an algae cell; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; N; inverse of the Emerson and Arnold number; NPQ; non-photochemical quenching; P; oxygen evolution rate; PBR; photobioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; Bubble column photo-bioreactor; Gas holdup; Bubble velocity; Volumetric mass transfer coefficient; Gas-liquid interfacial area; BC; bubble column; CARPT; computer automated radioactive particle tracking; CFD; computational fluid dynamics; CSTR; continuous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; AL; air-lift; BBM; bold basal media; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CAPEX; capital expenditure; DW; dry weight; HHV; higher heating value; MC; microcystin; OPEX; operational expenditure; PBR; photobioreactor; PC; process conde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; FAME; Fatty acid methyl ester; PAR; Photosynthetically active radiation; PBR; Photobioreactor; LED; Light emitting diode; EPS; Extracellular polymeric substances; CPCC; Canadian Phycological Culture Centre; PFD; Photon flux density; Microalgae; Biofilms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; PBR; photobioreactor; HTL; hydrothermal liquefaction; PAA; peracetic acid; SAF; suspended air flotation; BOD; biological oxygen demand; Microalgae cultivation; Polyculture; Wastewater treatment; Offshore photobioreactors; Biofuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوبیوراکتور; FAME; fatty acid methyl ester; PBR; photobioreactor; PFD; photon flux density; Growth kinetics; Nannochloropsis salina; Nannochloropsis gaditana; Flat-plate photobioreactor; Optimized areal productivity; Mean integral photon flux density;