درمان فوتودینامیک (PDT)

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره درمان فوتودینامیک (PDT) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درمان فوتودینامیک (PDT) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); Photodynamic therapy (PDT); Photothermal therapy (PTT); Iron oxide nanoparticles (SPIONs); Gallic acid (GA); Indocyanine green (ICG); Near infrared irradiation (NIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; MBR model; Model of plasma membrane; Mito model; Model of mitochondrial membrane; PCA; Principal Component Analysis; PDT; PhotoDynamic Therapy; PS; Photosensitiser; SOPC; 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); Leg ulcers; Localized infections; Multi-drug resistance; Photodynamic therapy (PDT); Photodynamic inactivation (PDI); Reactive oxygen species (ROS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); Photodynamic therapy (PDT); Reactive oxygen species (ROS); Liposome; Protoporphyrin IX (PPIX); Lipid; Micelle; Drug delivery system (DDS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); Phthalocyanines; Carbohydrates; Glycophthalocyanines; Water-solubility; Photodiagnosis; Photodynamic therapy (PDT); Cel; cellobiose; CH; carbohydrate; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; Diglyme; diglycol methyl ether; DIPEA; N,N′-diisopropylethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); NPs; Nanoparticles; OS; Osteosarcoma; MSC; mesenchymal stem cells; PDT; photodynamic therapy; TPPS; meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl) porphyrin; FNPs; Fluorescent nanoparticles; TPPS@FNPs; Fluorescent nanoparticles loaded with TPPS; Nanoparticles (NPs); Po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); DIC; 1,3-diisopropylcarbodiimide; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DLS; dynamic light scattering; DMAP; N,N-dimethyl-4-aminopyridine; DMF; N,N-dimethylformamide; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; EPR effect; enhanced permeability and retention ef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); PDT; photodynamic therapy; 5-ALA; 5-aminolevulinic acid; ROS; reactive oxygen species; TMRM; tetramethylrhodamine methyl esters; PpIX; protoporphyrin IX; Drp1; dynamin-related protein 1; Mff; mitochondrial fusion protein; mPTP; mitochondrial permeability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; PDT; photodynamic therapy; HY-PDT; hypericin-mediated photodynamic therapy; mTOR; mammalian target of rapamycin; CHOP; CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein; Endoplasmic reticulum (ER);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); PPIX; protoporphyrin IX; PS4VP; poly (styrene-co-4-vinylpyridine); PDT; photodynamic Therapy; 4VP; 4-vinylpyridine; DI; deionized water; SDS; sodium dodecyl sulfate; Sty; styrene; BP; benzoyl peroxide; p-nitrosodimethylaniline; RNO; Imidazole; Im; Protopo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان فوتودینامیک (PDT); Protoporphyrin IX (PpIX); Photodynamic therapy (PDT); Aggregation; Luminescence; Molecular modificationAPTES, 3-aminopropyl triethoxysilane; NH2, amine; CE, conjugation efficiency; COOH, carboxyl groups; DMF, dimethylformamide; DMSO, dimethyl sulfoxide; F