آشنایی با موضوع

سلول های فوتو الکتروشیمیایی یا PEC ها سلول های خورشیدی هستند که در یک فرآیند شبیه به الکترولیز آب انرژی الکتریکی یا هیدروژن تولید می کنند. این نوع سلول، آب را به گاز هیدروژن و اکسیژن بوسیله تابش آند به همراه تابش الکترومغناطیسی الکترولیز می کند. این روش به عنوان فتوسنتز مصنوعی نامیده می شود و به عنوان راهی برای ذخیره انرژی خورشیدی در هیدروژن برای استفاده به عنوان سوخت پیشنهاد شده است.
در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره فوتو الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فوتو الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; AIM; Asian-Pacific Integrated Model; ACT; Accelerated Technology Scenario; BaU; Business as Usual Scenario; BEV; Battery Electric Vehicle; BIO; Bioenergy Scenario; CCS; Carbon Capture and Storage; CEA; Early Action Scenario; CCP; Least Cost Scenario; CCSP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; EST2; esterase 2 from A. acidocaldarius; EST2-S35C; serine 35 to cysteine EST2 mutant; AchE; acetylcholinesterases; OP; organophosphate; QDs; quantum dots; LOD; limits of detection; PEC; photoelectrochemical; p-NP; p-Nitrophenyl; TBP; Tri-n-butylphosphine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; 1,4-biyb; 1,4-bis(imidazol-1-ylmethyl)benzene; 2,6-ndc; 2,6-naphthalenedicarboxylate; 2-cmsnH2; 2-carboxymethylsulfanyl nicotinic acid; 3-dpye; N,N′-bis(3-pyridinecarboxamide)-1,2-ethane; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; 4,4′-obb; 4,4′-oxybis(benzoate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; MOF; metal-organic framework; UiO; University of Oslo; MIL; Materials of Institut Lavoisier; ZIF; zeolitic imidazolate framework; VB; valence band; CB; conduction band; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; PEC; photoelectrochemical; PV; photovoltaic; SCL; semiconductor-liquid; Vph; photovoltage; Eon; photocurrent onset potential; Vbi; built-in voltage; Efb; flat band potential; VRHE; volts versus the reversible hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; CB; conduction band; EET; electronic energy transfer; FRET; fluorescence resonance energy transfer; HRTEM; high-resolution TEM; MO; methyl orange; MP; mesoporous; MWCNT; multiwall carbon nanotube; NHE; normal hydrogen electrode; NT; nanotubular; PEC; phot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوتو الکتروشیمیایی; ALD; atomic layer deposition; CB; conduction band; CC; carbon cloth; CIGS; Cu(In,Ga)Se2; CZTS; Cu2ZnSnS4; DSSC; dye-sensitized solar cell; GO; graphene oxide; HEC; hydrogen evolution catalyst; OEC; oxygen evolution catalyst; PEC; photoelectrochemical; PFC