طیف سنجی فوتوالکتریک

در این صفحه تعداد 1419 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی فوتوالکتریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی فوتوالکتریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Electronic structure; Photoelectron spectroscopy; Absorption spectra; Luminescence spectra; Density functional theory; Boron difluoride β-diketonates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Ferrous hexacyanide; Ferric hexacyanide; Solutions; Photoionization; Photoaquation; Ligand-to-metal-charge-transfer; Electronic-to-vibrational conversion; Ultrafast spectroscopy; Infrared; Visible; Ultraviolet; Vacuum ultraviolet; 2-Dimensional; Photoelec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Lithium-ion battery; Surface structure; Electronic structure; Electrode-electrolyte interface; ABF; annular bright field; AFM; atomic force microscopy; AM; amplitude modulation; EC; ethylene carbonate; CVD; chemical vapor deposition; DEC; diethyl carbonat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Electronic structure; Chelate complexes; Boron β-diketonates; Nitrogen analogues; Photoelectron spectroscopy; Density functional theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; High-pressure X-ray photoelectron spectroscopy; Photoelectron spectroscopy; Scientific instrumentation; Spectrometer; Charge particle analyser;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; 32.80Fb; 32.80.Rm; 32.80.Wr; Photoelectron spectroscopy; Angular distributions; Two-photon ionization; Double photo-ionization; Free electron lasers; Noble gases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Nanostructures; Electrochemical measurements; Photoelectron spectroscopy; X-ray diffraction; Electrochemical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Photoemission; Imaging; PEEM; Time resolved; Spin resolved; ToF momentum microscope; Spin filter; 2PPE; two-photon photoemission; ARPES; angular resolved photoemission spectroscopy; BBO; beta-barium borate; BFP; backfocal plane; CCD; charge-coupled device
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Electronic structure; Boron β-diketonates; Spiroborate complexes; Spiroconjugation; Photoelectron spectroscopy; Density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Coloured collectors; Solar coating; Thin-film filters; Reactive magnetron sputtering; Spectroscopic ellipsometry; Spectrophotometry; Solar transmittance; Photoelectron spectroscopy; Façade integration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتوالکتریک; Transparent flexible conductive film; Photoelectron spectroscopy; Atomic force microscopy; Carbon contamination; UV-ozone; Oxygen plasma treatment;