خواص فتوشیمیایی

در این صفحه تعداد 287 مقاله تخصصی درباره خواص فتوشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص فتوشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; Pyrene derivatives; Photo cyclization; Wittig reaction; Photophysical properties; π-Conjugated structure; X-ray analysis; Molecular packing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; Cyclometalated iridium complex; Post-synthetic modification; Photophysical properties; Crystal structures; Photochemical hydrogen evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; Conjugated polymer blends; Charge carrier mobility; Energy transfer; Potential barrier height; Photophysical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; Room temperature ionic liquids; Imidazolium salts; Green solvent; Fluorescence; Photophysical properties; Pyrromethene; Fluorescein; UV-Vis absorption; Excitation wavelength-dependent fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; 1,7-Diphenoxy-substituted perylene diimide; Unsymmetrical phenoxy perylene diimide; Intramolecular hydrogen bond; Photophysical properties; Electrochemical properties; Aggregated structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص فتوشیمیایی; Diketopyrrolopyrrole derivatives; Symmetrically substituted; Functionalization in -3 and -6 positions; Photophysical properties; Mild synthesis; pH indicator