آشنایی با موضوع

پلیمریزاسیون پلاسمایی فرآیندی است که در آن مونومرها توسط پلاسما پلیمریزه می شوند. در پلیمریزاسیون پلاسمایی تبدیل مولکول هایی با وزن مولکولی کم (مونومرها) به مولکول هایی با وزن مولکولی زیاد (پلیمر) به کمک ذرات پرانرژی پلاسما مانند الکترون ها، یون ها و رادیکال ها اتفاق می افتد.
در این صفحه تعداد 374 مقاله تخصصی درباره پلیمریزاسیون پلاسمایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمریزاسیون پلاسمایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Acrylic acid; Allylamine; Haze; Magnetic nanoparticles; 2-Methyl-2-oxazoline; Plasma polymerization; Protein removal; White wine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Plasma polymerization; Primary amine-rich polymer; Thin film; Chemical derivatization; Optical emission spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Adhesion; Atmospheric pressure glow discharge (APGD); Micropatterning; Plasma polymerization; Surface modification; Hydrophobic; Hydrophilic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; PEG; polyethylene glycol; RGD; arginine-glycine-aspartic acid; PBS; phosphate buffer saline; FITC; fluoresceine isothiocyanate; BSA; bovine serum albumin; hFFs; human foreskin fibroblasts; TCPS; tissue culture polystyrene; mPER; mammalian protein extracti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Superhydrophobicity; Plasma polymerization; Hierarchical coatings; Nanoparticles; Gas aggregation sources
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Wetting hysteresis; Contact angle; Supercooled water; Morphology; Hydrophobization; Multi-scale roughness; Wood; Superhydrophobicity; Liquid flame spray (LFS); Plasma polymerization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Silver nanoparticles; Plasma polymerization; Allyl alcohol; Surface modification; Thin films; Escherichia coli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Porosity; Free form fabrication; Mechanical properties; PolyHIPEs; Plasma polymerization; Stereolithography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Long-range surface plasmon resonance (LRSPR); Optical waveguide spectroscopy (OWS); Plasma polymerization; Fluorocarbon films; Perfluorooctyl ethylene (PFOE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Plasma polymerization; Nanotopography; Surface chemistry; Nanoparticles; Hybrid particles; Macrophages; Neutrophils
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Biomimetic coating; 3,3-diselenodipropionic acid; Endothelium function; Nitric oxide; Plasma polymerization; Vascular stent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون پلاسمایی; Poly(etheretherketone); Plasma polymerization; Acrylic acid (AAc); Bone-like apatite; Stimulated body fluid (SBF); Biomimetic;