پلاکت ها

در این صفحه تعداد 1994 مقاله تخصصی درباره پلاکت ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پلاکت ها
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; TAN; tumor associated neutrophils; TAM; tumor associated macrophages; CAF; cancer associated fibroblast; ECM; extracellular matrix; PMPs; platelets microparticles; TCIPA; tumor cell induced platelet aggregation; Platelets; Cancer; Angiogenesis; Tumor grow
مقالات ISI پلاکت ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; ALB; albumin; AST; aspartate aminotransferase; CK; creatine kinase; Cort-FZ; faecal cortisol; Cort-SG; blood cortisol; ERT; erythrocyte; ALP; alkaline phosphatase; FLAG; flag handling; FrAm; fructosamine; GLI; glucose; Hb; haemoglobin; LEU; leukocytes; LI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; Alarmin; Bronchial asthma; IL-33; Innate immunity; Platelets; ADP; adenosine diphosphate; AERD; aspirin-exacerbated respiratory disease; cysLT; cysteinyl leukotriene; DAMPs; danger-associated molecular patterns; EETosis; eosinophil extracellular DNA trap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; Hospital dentistry; cancer; gingiva; Abx; Antibiotics; AL; Acute leukemia; ALL; B- and T-lymphoblastic leukemia or lymphoma; AL NOS; Acute leukemia (not otherwise specified); AML; Acute myeloid leukemia; GE; Gingival enlargement; GH; Gingival and periodon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; aspirin; melanoma; platelets; stage; survival; treatment; CPH; Cox proportional hazards; CI; confidence interval; HR; hazard ratio; TGFβ; transforming growth factor-β;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; ACLF; acute-on-chronic liver failure; LT; liver transplantation; ALB; albumin; PT; prothrombin time; ALT; alanine aminotransferase; TBIL; total bilirubin; PLT; platelets; Hb; hemoglobin; WBC; white blood cell; MSCs; mesenchymal stem cells; HSCs; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; ADP/ATP; adenosine di/tri phosphate; ApL; antiphospholipid; BTG; beta-thrombomodulin; COX; cyclo‑oxygenase; CVD; cardiovascular disease; DAMP; damage-associated molecular patterns; EC; endothelial cells; ECM; extracellular matrix; ET-1; endothelin-1; HC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; 5-HT; serotonin; ABLE; Age of Blood Evaluation; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; BC; buffy coat; BTHC; n-butyryl tri-n-hexyl citrate; CCI; corrected count increment; CD; cluster of differentiation; CD40L; CD40 ligand; CD62P; P-sele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; Transfusion; Platelets; Inflammation; Adverse reactions; Biological response modifier; Endothelial cells; Transfusion; Plaquettes; Inflammation; Effets indésirables receveurs; Modificateurs du comportement biologique; Cellules endothéliales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاکت ها; HBV; hepatitis B virus; PT; prothrombin time; APTT; activated partial thromboplastin time; Hb; hemoglobin; PLT; platelets; CRA; clinical research associates; QC; quality control; IQR; interquartile ranges; INR; international normalized ratio; HCV; hepatit