آلودگی

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره آلودگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی; Asthma; Environment; Allergen; Pollutant; Inner-city; Home; School; Intervention; Integrated pest management; HEPA; High-efficiency particulate arrestance; IPM; Integrated pest management; NO2; Nitrogen dioxide; PM; Particulate matter; SICAS; School Inner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی; AHPS; advanced oxy-fuel hybrid power system; AC; air compressor; AP; air preheater; CCPP; combined cycle power plant; CDC; Colorless Distributed Combustion; CFD; Computational Fluid Dynamic; DNI; direct normal irradiance; EEC; Excess Enthalpy Combustion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی; BET; Brunner Emmet and Teller; AC; Activated Carbon; IUPAC; International Unions of Pure and Applied Chemistry; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; XPS; X-ray Photoelectron Spectroscopy; pHzpc; pH at zero point charge; FESEM; Field Emission Ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی; Cd; Cadmium; DDE; Dichlorodiphenyldichloroethylene; Pb; Lead; Hg; Mercury; ISR; Inuvialuit Settlement Region; MAF; Minor allele frequency; PCB; Polychlorinated biphenyl; SNP; Single nucleotide polymorphism; Gene-environment; Exposure assessment; Biomarker