پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)

در این صفحه تعداد 27 مقاله تخصصی درباره پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); ECM; Extracellular matrix; GAGs; Glycosaminoglycans; ELN-gene; Elastin gene; RER; Rough endoplasmic reticulum; EBP; Elastin-binding protein; GAS; Galacto-sugars; LCST; Lower critical solution temperature; Tg; Glass transition temperature; ELAC; Electroche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); ATBC; acetyl-tri-n-butyl citrate; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; ABS-g-GMA; acrylonitrile butadiene styrene-g- glycidyl methacrylate; NBR; acrylonitrile-butadiene rubber; SP.A; adipic anhydride-plasticized soy protein; AP; amylopectin; K; Boltzmann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Electrospraying; Carbon dioxide assisted nebulization-electro-deposition (CAN-ED); Bortezomib; Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Burkholderia sacchari; Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Modulated PHA composition; pha PCJ operon; Aeromonas sp.; PHA; polyhydroxyalkanoates; 3HB; 3-hydroxybutyrate; 3HV; 3-hydroxyvalerate; 3HHp; 3-hydroxyheptanoate; 3HHx; 3-hydroxyhexanoate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Thermally assisted hydrolysis and methylation-GC; Validation; Tetramethylammonium hydroxide; Copolymer composition; Biodegradable polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Jatropha oil; Physic nut; Jatropha curcas; Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate); Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); Bioplastics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate); BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CNS; central nervous system; CNTF; ciliary neurotrophic factor; CsA; cyclosporin A; ECM; extracellular matrix; ePTFE; expanded polytetrafluoroethylene; ESC; embryonic stem cell; FGFs; fibro