هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs)

در این صفحه تعداد 419 مقاله تخصصی درباره هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Halogenated flame retardants (HFRs); Organophosphorus flame retardants (OPFRs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Pesticides; Spatial distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS); Two-dimensional fluorescence correlation spectroscopy; Environment contamination; Anthracene; Pyrene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Qatar-marine coastal sediments; Arabian Gulf; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs); Grain size; Total organic carbon (TOC); Correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Biomass waste; Carbonate eutectics; Molten pyrolysis/gasification; Tar reforming; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Competitive sorption; Tropical soils; Soil minerals; Agro-ecological zone; Nigeria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); AADT; average annual daily traffic; BCERP; Breast Cancer and the Environment Research Program; BMI; body mass index; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CEHTP; California Environmental Health Tracking Program; CI; confidence interval; ETS; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Three Gorges Reservoir (TGR); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Phthalic acid esters (PAEs); Water impoundment period; Water drawdown period; Sources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Oil facility operations; Water pollution; Petroleum hydrocarbons; Principal component analysis (PCA); Kruskal-wallis test; Nigeria; Total Petroleum Hydrocarbons (TPH); Total Aliphatic Hydrocarbons (TAH); Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs); Benzene, T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Humic acid (HA); Bacteria; Biodegradation; Bioaccumulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Olive oil contamination; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Mineral oil hydrocarbons (MOH); Polyolefin oligomeric hydrocarbons (POSH); HPLC; On-line LC-GC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Bunker fuel oil 180; Root growth; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Rhizotron; Relative root growth rate; Root length;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Indoor air quality; Schools; VOCs; PM10; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Occupational exposure; Firefighters; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Risk; Indoor air; Legislative limits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Persistent organic pollutants; China; Surface water system; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Organochlorine pesticides (OCPs); Polychlorinated biphenyls (PCBs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Bioenergetics; Development; Mitochondria; Oxygen consumption; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Respiration; Triclosan; Zebrafish;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Oil pollution; Wildlife; Thyroid-stimulating hormone (TSH); Birds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Cell ultrastructure; Chloroplasts; Meristem; Mitochondrion; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Pollution hazard; Harbour; Sediment quality; Metals; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Polychlorinated biphenyls (PCBs); Ecotoxicological tests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Soil-water partition coefficient; Reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC); Benzodiazepines; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Multivariate regression methods; Sum of Ranking Differences (SRD)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربنهای چند حلقه ای معطر (PAHs); Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Sediment; Gulf of Mexico; Deepwater horizon oil spill; Radiocarbon (Δ14C);