سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Asymmetric membrane; Hydrophobic silica; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Water management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Cathode catalyst layer; Catalyst supports; Oxygen reduction reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Sulfonated poly(arylene ether ketone); Block copolymers; Membrane; Proton conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Electron cyclotron resonance; Chemical vapor deposition; Interfacial contact resistance; Power density; Bipolar plate; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Plasma treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; AFM; Atomic force microscopy; ATR-FTIR; Attenuated total reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy; DCM; Dichloromethane or methylene chloride; DI Water; Deionised water; DMAc; N, N-dimethylacetamide; DMF; N,N-Dimethylformamide; DMFC; Direct met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Support stability; Catalyst performance; Potential holding; Electrochemical surface area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; X-ray microscopy; Ionomer; Carbon corrosion; Platinum degradation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Cohesive elements; Vibration analysis; Damage propagation; Delamination; Polymer electrolyte membrane fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; AA; ascorbic acid; PEMFCs; polymer electrolyte membrane fuel cells; CF; carbon fiber; CF39nm; carbon fibers of 39 nm diameter; CF158nm; carbon fibers of 158 nm diameter; CF309nm; carbon fibers of 309 nm diameter; CV; cyclic voltammetry; DGFC; direct gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Sulfonated poly(arylene ether sulfone); Semi-interpenetrating polymer network; Vinyl phosphonic acid; High temperature; Low relative humidity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cells; Pt electrocatalysts; Mesoporous carbon; Ceria; DurabilityPEO, poly ethylene oxide; P123, triblock copolymer EO20PO70EO20; EG, ethanol; WC, tungsten carbide; BJH, Barrett–Joyner–Halenda; EAS, electrochemically activ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Aluminum copper alloy; Hydrolysis; On-board hydrogen production; Galvanic corrosion; Intergranular corrosion; Polymer electrolyte membrane fuel cells