آشنایی با موضوع

ژنژیوالیس پورفیروموناس متعلق به phylum Bacteroidetes است و یک باکتری پاتوژن غیرمغز، گرم منفی، میله ای شکل، بی هوازی و بیماری‌زا است. ژنژیوالیس پورفیروموناس کلونی های سیاه بر روی خون آگار تشکیل می دهد. این باکتری در حفره دهان یافت می شود، جایی که انواع خاصی از بیماری های پریودنتال در آن بوجود می آید، همچنین در دستگاه گوارش فوقانی، دستگاه تنفسی و روده بزرگ وجود دارد. همچنین در زنان با واژینوز باکتریایی جدا شده این باکتری وجود دارد.
در این صفحه تعداد 400 مقاله تخصصی درباره ژنژیوالیس پورفیروموناس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ژنژیوالیس پورفیروموناس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Biomaterial; Laser; Photodynamic therapy; Periodontitis; Periodontal bone regeneration; aPDT; Photosensitizer; Enterococcus faecalis; Porphyromonas gingivalis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; AP; apical periodontitis; hPDLFs; human periodontal ligament fibroblasts; IL; Interleukin; MCP-1; Monocyte chemoattractant protein-1; P. gingivalis; Porphyromonas gingivalis; AIM2; the absent in Melanoma 2; TNF-α; tumor necrosis factor-α; SD; Sprague-Da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Curcumin; Osteoclastogenesis; Bone resorption; Periodontal disease; A.a; Aggregatibacter actinomycetemcomitans; ABC; alveolar bone crest; α-MEM; alpha-minimum essential medium; CCM; curcumin; CEJ-ABC; cementoenamel junction-alveolar bone crest; DC-STAMP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Streblus asper leaf extract; Subgingival biofilm; Periodontitis; Porphyromonas gingivalis; Aggregatibacter actinomycetemcomitans;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; chlorhexidine; dental plaque; fixed orthodontic appliances; gel; Porphyromonas gingivalis; Treponema denticola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Methionine γ-lyase; Pyridoxal-5′-phosphate; Porphyromonas gingivalis; Enzyme catalysis; UV–Vis spectrophotometryPLP, pyridoxal 5′-phosphate; MGL, methionine γ-lyase; l-met, l-methionine; α-KB, α-ketobutyrate; TFM, trifluoromethionine; MBTH, 3-methyl-2-ben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; LPS; lipopolysaccharide; TNF-α; tumor necrosis factor (TNF)-α; RANKL; receptor activator of nuclear factor-κB ligand; ALP; alkaline phosphatase; M-CSF; macrophage-colony stimulating factor; NFATc1; nuclear factor of activated T cell c1; DC-STAMP; dendr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; miRs; microRNAs; P. gingivalis; Porphyromonas gingivalis; LPS; lipopolysaccharide; PBS; phosphate buffer saline; IL; interleukin; IRAK1; IL-1 receptor associated kinase-1; TRAF6; TNF receptor associated factor 6; UTR; untranslated region; A. actinomycetem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; PI3K; phosphatidylinositol-3 kinase; GSK3; glycogen synthase kinase 3; mTOR; mammalian target of rapamycin; PDK1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1; LPS; lipopolysaccharide; Porphyromonas gingivalis; Virulence factors; Gingipains; PI3K/Akt sig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Arg-gingipain; Bioinformatics; Endodontic infections; Indocyanine green; in silico; Periodontitis; Photo-activated disinfection; Porphyromonas gingivalis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; 40k-OMP; 40-kDa outer membrane protein of Porphyromonas gingivalis; CpG ODN; synthetic oligodeoxynucleotides containing unmethylated CpG dinucleotides; CT; cholera toxin; Oral vaccine; Porphyromonas gingivalis; Chronic periodontitis; Atheromatous lesions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنژیوالیس پورفیروموناس; Porphyromonas gingivalis; Upper digestive tract cancer; 16S rDNA; Acid tolerance; Mix infection; Synergistic pathogenicity; ESCC; Esophageal squamous cell carcinoma; P. gingivalis; Porphyromonas gingivalis; F. nucleatum; Fusobacterium nucleatum; S. ang