فاصله پس از مرگ

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره فاصله پس از مرگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاصله پس از مرگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; Decomposition; Post-mortem interval; Total Body Score; Visual evaluation; Digital images; Reliability; ADD; Accumulated Degree Day; ANOVA; Analysis of Variance; BDS; Body Decomposition Score; CI; Confidence Interval; FDS; Face Decomposition Score; HSD; Ho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; ATR; attenuated total reflection; EM; electromagnetic; FTIR; Fourier Transform IR spectrometer; IHC; immunohistochemistry; IR; infrared; LM; light microscope; MCT; mercury cadmium telluride; MIR; mid-infrared; PMI; post-mortem interval; PCA; principal com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; MDMA; 3,4-methylenedioxymethamphetamine; MDAI; 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane; API; active pharmaceutical ingredient; ANFO; ammonium nitrate fuel oil; ANN; artificial neural network; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CCD; charge-coupled device; CCSW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; Forensic science; Comprehensive two-dimensional gas chromatography; Mass spectrometry; GC × GC; GC × GC-MS; Data analysis; Review; 1D; One dimensional; 2D; Two dimensional; 3D; Three dimensional; AAS; Atomic absorption spectrometry; ANOVA; Ana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; ACC; nucleus accumbens; AD; Alzheimer's disease; BG; basal ganglia; BL; blepharospasm; BS; brainstem; CAUD; caudate; CD; cervical dystonia; COD; complication of the disorder; CNF; cuneiform nucleus; CN III; cranial nerve III; CN IV; cranial nerve IV; CRB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; Forensic science; Forensic entomology; Necrodes littoralis; Phormia regina; Post-mortem interval; Pre-appearance interval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; MRI; magnetic resonance imaging; PMCMR; post-mortem cardiac magnetic resonance; PMI; post-mortem interval; ROC; receiver operator characteristic; ROI; region of interest; T; Tesla; T1w; T1-weighted; T2w; T2-weighted; TE; echo time; TI; inversion time; TR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; Schizophrenia; Neurodevelopmental animal model; Human brain cohort; E2 ubiquitin conjugating enzyme; E3 ligases; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate; DLPFC; dorsolateral prefrontal cortex; FBXL21; F-Box and Leucine rich repeat protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; BAD; Bcl2-associated agonist of cell death; Camk2a; Ca2 +/CaM-dependent protein kinase type II subunit alpha; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FAK; focal adhesion kinase; Gdap1; ganglios
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله پس از مرگ; RGS; regulator of G-protein signaling; WKS; Wernicke-Korsakoff Syndrome; G-protein; guanine nucleotide binding protein; MOR; mu-opioid receptor; PMI; post-mortem interval; GAPDH; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HPRT; hypoxanthine phosphoribosy