سطح انرژی بالقوه

در این صفحه تعداد 387 مقاله تخصصی درباره سطح انرژی بالقوه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سطح انرژی بالقوه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; B3LYP; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr; B3LYP-D3; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr method with Grimme's corrections for Van der Walls forces; CENAPAD-SP; Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho do Estado de São Paulo; DFT; density fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; STM; Scanning tunneling microscopy; STS; Scanning tunneling spectroscopy; IETS; Inelastic electron tunneling spectroscopy; EELS; Electron energy loss spectroscopy; SFG; Sum-frequency generation spectroscopy; NMR; Nuclear magnetic resonance; XRD; X-ray dif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; B3LYP; Becke 3 parameter Lee - Yang - Parr functional; CA; carbonic anhydrase; CHARMM; Chemistry at HARvard Molecular Mechanics; DFT; density functional theory; FF; force field; MD; Molecular Dynamics; NAMD; Nanoscale Molecular Dynamics; NBO; Natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; CLD; Cartesian Langevin dynamics; CS; canonical sampling; MC; Monte Carlo; MD; molecular dynamics; MSM; Markov state model; PCA; principal component analysis; PES; potential energy surface; PIGS; Progress Index-Guided Sampling; REX; replica exchange; RMSD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; YFDDNAMVPSNQOS-UHFFFAOYSA-N; VAZCGPKBTXBBBL-UHFFFAOYSA-N; LPIITXUFJOHMMG-UHFFFAOYSA-N; UTIBQDAFCOZDDI-UHFFFAOYSA-N; Transition metal complex; Density functional theory; Potential energy surface; Reduction potential; Structure-energy relationship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; Hydrogen bond; Mechanical anharmonicity; Electrical anharmonicity; Potential energy surface; Spectral density; Linear response theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; Graphics processing unit acceleration; Chemical reactive dynamics; Potential energy surface; Modified Shepard interpolation scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; N-benzenesulfonyl benzotriazole; Trypanosoma cruzi; 3D structure; FTIR; Thermal analysis; NBSBZT; N-benzenesulfonyl-1H-1,2,3-benzotriazole; BZT; Benzotriazole; SCXRD; Single Crystal X-ray Diffraction; XRPD; X-ray Powder Diffraction; DFT; Density Functiona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; DFT; density functional theory; GGA; generalized gradient approximation; BSSE; basis set superposition error; RI; resolution of identity; CNT; carbon nanotube; h-BN; hexagonal boron-nitride; SPE; single point energy; PES; potential energy surface; SW; Sto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; Cur; Curcumin; CurEN-M2+; Enol Curcumin N − M2+ (where N = 1, 2, and 3: M2+ = Mn2+, Fe2+ and Zn2+); BDE; Bond dissociation energy; IP; Ionization energy; HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital; LUMO; Lowest Unoccupied M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح انرژی بالقوه; Genetic algorithm; Potential energy surface; Conformational analysis; l-Tyrosine; X-ray crystallography; Algorithme génétique; Surface d'énergie potentielle; Analyse conformationnelle; l-Tyrosine; Cristallographie aux rayons X;