برق به گاز

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره برق به گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برق به گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; CAES; Compressed Air Energy Storage; CC; Carbon Capture; CCGT; Combined-Cycle Gas Turbine; HHV; Higher Heating Value; HV; High Voltage; HVDC; High Voltage Direct Current; LHV; Lower Heating Value; LV; Low Voltage; MV; Medium Voltage; NG; Natural Gas; OCGT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; CHP; Combined heat and power; CHP-DH; CHP in district heating; CHP-ind; Industrial CHP; O&M; Operation and maintenance; NPP; Nuclear Power Plant; P2G; Power-to-gas; P2H; Power-to-heat; P2X; Power-to-X; RES; Renewable energy sources; VRE; Variable renewabl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; %HHV; Efficiency based on higher heating value; CAPEX; Capital expenditure; CCS; Carbon capture and storage; CHP; Combined heat and power; CO2; Carbon dioxide; HIGG; Hydrogen injection into the gas grid; LP; Linear programming; MIGG; Methane injection int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; Renewable energy storage; Power-to-gas (P2G); Environmental impacts; Life cycle assessment (LCA); Business models; AEC; Alkaline Electrolysis Cell; BM; Business model; LCA; Life Cycle Assessment; P2G; Power-to-Gas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; Energy modelling; Multi-vector energy systems; Power-to-Gas; Building energy modelling; Urban energy systems; Energy management; Optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; Power-to-gas; LCA; Hydrogen; Electrolysis; Resource footprint; Eco-thermodynamics; ELCA; Exergetic life cycle assessment; EmLCA; Emergy life cycle analysis; GWP; Global warming potential; ODP; Stratospheric ozone depletion; IRP; Ionizing radiation; HOFP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برق به گاز; Power-to-Gas; Solid oxide electrolysis system; Direct steam generation; Latent heat thermal energy storage; Phase change material; Economic yield assessment; ASR; Area specific resistance; CAPEX; Capital expenditures; CSP; Concentrating solar power; DNI;