برنامه نویسی پیش بینی شده

در این صفحه تعداد 179 مقاله تخصصی درباره برنامه نویسی پیش بینی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه نویسی پیش بینی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Active inference; Autonomic nervous system; Dysautonomia; Free-energy principle; Heart rate variability; Homeostasis; Interoception; Interoceptive (active) inference; Predictive coding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; ECoG; electrocorticography; EEG; electroencephalography; ERP; event-related potential; fMRI; functional magnetic resonance imaging; MMN; mismatch negativity; hierarchy; predictive coding; timescales; sequence processing; temporal integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Enfacement illusion; Self-face recognition; Multisensory integration; Interoception; Predictive coding; AC; Asynchronous Congruent; AI; Asynchronous Incongruent; ECG; Electrocardiogram; EEG; Electroencephalography; fMRI; functional Magnetic Resonance Imag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Delusions; Psychosis; Bayesian brain hypothesis; Predictive processing; Predictive coding; Two-factor; Rationality; Bayesian just-so stories; Optimality; Argumentative theory of reasoning; Confirmation bias; Motivated reasoning; Backfire effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Iconic memory; Perception; Subjective experience; Expectation; Predictive coding; Phenomenal consciousness; Individual differences; Selective attention; Cognitive penetration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; VA; visual-auditory; MA; motor-auditory; oN1; omission N1; oN2; omission N2; oP3; omission P3; Stimulus omission; Predictive coding; Event-related potentials; Visual-auditory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Interoception; Interoceptive accuracy; Interoceptive awareness; Body image; Anorexia nervosa; Eating disorders; Insula; Predictive coding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Cognitive penetration; Impenetrability; Visual perception; Early visual processes; V1; Top-down modulation; Predictive coding; Perception-cognition boundary; Philosophy of mind; Perceptual learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Predictive coding; Cognitive penetration; Perception; Cognition; Directness; Noise; Uncertainty; Attention; Prediction error; Theoretical interest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Information theory; Unique information; Shared information; Synergy; Redundancy; Predictive coding; Neural coding; Coherent infomax; Neural goal function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Action Observation Network; Familiarity; Direct matching; Predictive coding; ROI regression; fMRI; Neural efficiency; Music learning; Guitar;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Complex systems; Predictive coding; Anticipatory systems; Causal modeling; Abduction; Entropy and syntropy; Perception; Neuroscience; Bayesian modeling; Quantum interpretations; Interoception; Autopoietic dynamics; Biosemiotics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Predictive coding; Black-Scholes model; Helmholtz machine; Bayesian brain; Free energy minimization; Boredom;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Consciousness; Mathematical model; Projective geometry; Active inference; Embodiment; Self-Consciousness; Perspective taking; Free energy minimization; Point of view; Predictive coding; Bayesian approaches to cognition; Cognitive resilience; Spatial pheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; Predictive coding; Prediction error; Phonological rules; Vowel harmony; Event-related potential (ERP); Mismatch negativity (MMN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی پیش بینی شده; fMRI; Vestibular cortex; Perception; Vertigo; Multisensory integration; Predictive coding; Free energy;