اسمز معکوس فشار

در این صفحه تعداد 133 مقاله تخصصی درباره اسمز معکوس فشار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسمز معکوس فشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; BP; boost pump; BWRO; brackish water reverse osmosis; CAPEX; capital expenditure; CC; capital cost; CCD; closed circuit desalination; DWEER; dual work exchanger energy recovery; ERD; energy recovery device; FF; flow factor; GSM; golden section method; HID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; AA; acrylic acid; APS; ammonium persulphate; BPO; benzoyl peroxide; MA; maleic anhydride; MW; weight-average molecular weight (g/mol); FO; forward osmosis; JR; revers solute flux (gMH); JR/JW; the ratio of reverse solute flux to water flux; JW; water flux
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; Ad; adamantane; Ad-PEG; Ad-methoxypoly(ethylene glycol); Ad-PMT; Ad-poly(methyl chloride-quaternized 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate); Ad-PSA; Ad-poly(styrenesulfonate-co-sodium acrylate); AEMA; 2-aminoethyl methacrylate; AgNPs; silver nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; Concentrated water energy storage; Osmotic energy; Water desalination; Pressure retarded osmosis; Reverse osmosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; AFM; atomic force microscopy; AQPz; Aquaporin Z; CFD; computational fluid dynamics; CNF; carbon nanofiber; DG; diethylene glycol; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DVB; divinylbenzene; GO; graphene oxide; MBF; multibore hollow fiber; MD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; CLPRO; Closed-Loop Pressure Retarded Osmosis; MED; Multi-Effect Distillation; RO; Reverse Osmosis; PRO; Pressure Retarded Osmosis; RED; Reverse Electrodialysis; DS; Draw Solution; FS; Feed Solution; CP; Concentration Polarization; DSPRO; Dual Stage Pressu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; Forward osmosis; Pressure retarded osmosis; Transport models; Numerical simulation; Internal concentration polarization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; AGMD; air gap membrane distillation; CNT; carbon nanotube; CSP; concentrated solar power; DCMD; direct contact membrane distillation; EC; European commission; FO; forward osmosis; GMVP; global membrane distillation, valuable resource recovery, pressure re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; CapMix; Capacitive mixing; CRED; Capacitive reverse electrodialysis; PRO; Pressure retarded osmosis; RED; Reverse electrodialysis; REP; Reduced extraction periods; SGE; Salinity gradient energy; SSS; Sea surface salinity; SST; Sea surface temperature; ZEP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسمز معکوس فشار; Pressure retarded osmosis; Thermodynamic analysis; Osmotic heat engine; Osmotic energy/storage generation; Osmotically driven membrane process;