آشنایی با موضوع

ادغام فرایند (Process integration) یک اصطلاح در مهندسی شیمی است که دارای دو معنی ممکن است: 1. یک رویکرد جامع برای طراحی فرآیند که بر وحدت فرآیند تأکید دارد و تعاملات بین عملیات واحد را از ابتدا و نه به طور جداگانه بهینه سازی می کند. همچنین می تواند به نام یک پردازش یکپارچه یا سنتز فرآیند باشد. 2. انالیز مصرف، یک تکنیک برای طراحی یک فرایند برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و به حداکثر رساندن بازیابی گرما، همچنین به عنوان یکپارچگی گرما، یکپارچه سازی انرژی یا فن آوری خرج کردن شناخته می شود. این تکنیک اهداف انرژی قابل دستیابی ترمودینامیکی را برای یک فرایند داده محاسبه می کند و نحوه دستیابی به آنها را مشخص می کند. این تعریف نشان دهنده این واقعیت است که اولین موفقیت بزرگ برای ادغام فرآیند، تجزیه و تحلیل حرارتی است که با مشکلات انرژی حل شده است. بعدها آنالیز مصرف برای برنامه های مختلف مانند شبکه های جابجایی، کاهش آب و بازیافت مواد توسعه یافت. یک پیشرفت بسیار موفق "هیدروژن پینچ" بود، که برای مدیریت هیدروژن پالایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. این به پالایشگران اجازه داد تا سرمایه و هزینه های عملیاتی تولید هیدروژن را به حداقل برسانند تا مقررات زیست محیطی هرچه سخت تر را برآورده کنند و همچنین افزایش تولید هیدروکربوری را افزایش دهند. در زمینه مهندسی شیمی، ادغام فرایند می تواند به عنوان یک رویکرد جامع برای پردازش طراحی و بهینه سازی تعریف شود که از تعاملات بین واحدهای مختلف به منظور استخدام منابع به طور موثر و به حداقل رساندن هزینه ها بهره برداری می کند. توجه داشته باشید که ادغام فرایند محدود به طراحی گیاهان جدید نیست، بلکه شامل طراحی مجدد (به عنوان مثال واحدهای جدیدی که در یک گیاه قدیمی نصب می شوند) و سیستم های موجود موجود است. ادغام فرایند دامنه وسیع تر و لمس هر منطقه طراحی فرآیند است. صنایع از مواد خام و دارایی خود بیشتر پول می گیرند در حالی که تبدیل به پاکیزه تر و پایدارتر می شوند. مزیت اصلی ادغام فرآیند این است که سیستم را به عنوان یک کل (یعنی رویکرد یکپارچه یا جامع) به منظور بهبود طراحی و یا عملیات خود در نظر بگیریم. در مقابل، یک رویکرد تحلیلی، تلاش برای بهبود و بهینه سازی واحدهای فرآیند را به طور جداگانه بدون ضرورت استفاده از تعاملات بالقوه در میان آنها انجام می دهد. برای مثال، با استفاده از تکنیک های ادغام فرایند ممکن است شناسایی شود که یک فرآیند می تواند از گرما رد شده توسط واحد دیگری استفاده کند و کل مصرف انرژی را کاهش دهد، حتی اگر واحدها در شرایط مطلوب خود به کار نرفته باشند. چنین فرصتی با رویکرد تحلیلی از دست رفته است؛ زیرا هر واحد به دنبال بهینه سازی است و پس از آن نمیتواند دوباره از گرما استفاده کند. همچنین اغلب در کنار شبیه سازی و ابزارهای بهینه سازی ریاضی برای شناسایی فرصت ها به منظور بهتر شدن یک سیستم (جدید یا موجود) و کاهش سرمایه و یا هزینه های عملیاتی، به کار می رود. بیشتر روشهای ادغام فرآیند، آنالیز مصرف را برای ارزیابی فرآیندهای چندگانه به عنوان یک کل سیستم انجام می دهند. بنابراین، به طور کلی، هر دو مفاهیم یکسان نیستند، حتی اگر در بعضی موارد، آنها به طور متناوب استفاده شوند.
در این صفحه تعداد 538 مقاله تخصصی درباره ادغام فرایند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ادغام فرایند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Thermal Energy Storage (TES); Technology assessment; Process integration; Process analysis; System boundary; Key Performance Indicators (KPI); CSP; Concentrating Solar Power; ECES; Energy Conservation through Energy Storage; HRSG; Heat Recovery Steam Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Mixed integer linear programming (MILP); Piece-wise linear envelope; Process integration; Combined heat and power; Supercritical Rankine cycle; Genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Mass pinch analysis; Bioethanol; Biorefinery; Process integration; Arabinoxylan; Arabinoxylan oligosaccharides; Graded ethanolic precipitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Process integration; Process intensification; Circular economy; Sustainable production; GHG emissions; Water management; Waste management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Process integration; Pinch analysis; Water minimisation; Total site centralised water integration; Interplant water integration; Centralised water reuse header;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Wastewater recycling; Retentate disposal; Membrane fouling; Nanofiltration; Process integration; Lactic acid fermentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Levulinic acid; Techno-economic analysis; Integrated biorefinery and resource recovery from waste (RRfW); Process integration; Circular economy; Life cycle assessment (LCA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ادغام فرایند ; Total Site Heat Integration; Locally Integrated Energy Sectors; Industrial; Urban and renewable energy systems; Process Integration;