مدل سازی فرآیند

در این صفحه تعداد 318 مقاله تخصصی درباره مدل سازی فرآیند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی فرآیند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; CMT; Continuous Mixing Technology; CSTR; Continuous Stirred Tank Reactor; DEM; Discrete Element Method; DoE; Design of Experiments; GPU; Graphics Processing Unit; MEPA; Macro Elasto-Plastic-Adhesive; MRT; Mean Residence Time; MTD; Mean Travel Distance; n-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Electrochemical discharge machining (ECDM); Glass; Micro-drilling; Magnetohydrodynamic effect (MHD); Gas film; Bubble evolution; Process modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Microalgal biomass; Thermochemical conversion; Fischer-tropsch synthesis; Process modeling; Techno-economic analysis; Sustainability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; API; active pharmaceutical ingredient; BD; bulk density; CGMPs; current good manufacturing practices; CI; Carr Index; CQAs; critical quality attributes; DoE; design of experiments; EMA; European medicines agency; FDA; food and drug administration; GKF; ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Process modeling; Process modeling languages; BPMN; Process flexibility by design; Dead path elimination; Inclusive gateway semantics; Skipping and blocking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Friction stir welding; Defect formation mechanism; Process window estimation; Shear localization; Banded structure; Process modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Fundamental forces; Multiphase multi-component flows; Pharmaceutical processing; Process modeling; Material characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; First and second generation ethanol production; Process modeling; Evolutionary bi-objective multi-variable optimization; Selection by profitability maximization: minimum cellulosic ethanol selling price;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Integrated fixed-film activated sludge (IFAS); Process modeling; Biofilm diffusion profile; Aeration optimization; Biomass activity; Microbial community analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Batch processes; Closed-loop system identification; Priori knowledge; Process modeling; Trust region method; Two-time dimensional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی فرآیند; Process characterization; Terminology; Sustainable production; Process modeling; Unit manufacturing process; Manufacturing;