برنامه ریزی فرایند

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی فرایند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برنامه ریزی فرایند
مقالات ISI برنامه ریزی فرایند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Distributionally robust optimization; Decision-making under uncertainty; Multi-stage decision-making; Process scheduling; Process planning; Big data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Process planning; Additive manufacturing; CNC Machining; Machining feature; Additive manufacturing feature; Life cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Additive manufacturing system; Fused deposition modeling(FDM); Multi-objective optimization; Trade-off analysis; Part-to-printer assignment; Process planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Process planning; Scheduling; Integrated process planning and scheduling; Particle swarm optimization; Chaos theory; Mobile robot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Feature extraction; Knowledge based engineering; Process planning; Forming operations; Forging; Tube hydroforming; Sheet metal forming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Line balancing; Cost models; Optimization; Process planning; Production planning and control; Decision support systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Sustainable manufacturing; Computer numerical control machining; Process planning; Process scheduling; Intelligent algorithm; Machining feature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فرایند; Product configuration; Process planning; Constraint filtering; Evolutionary algorithm; Constrained optimization