آشنایی با موضوع

مهارکننده های پروتئاز (PI) یک کلاس از داروهای ضدویروسی هستند که به طور گسترده ای برای درمان HIV/AIDS و هپاتیت C مورد استفاده قرار می گیرند. مهارکننده های پروتئاز از تکرار ویروسی با اتصال پروتئاز ویروسی (به عنوان مثال پروتئاز HIV-1) جلوگیری می کنند. در زیست شناسی و بیوشیمی، مهارکننده های پروتئازی مولکول هایی هستند که مانع از عملکرد پروتئازها (آنزیم هایی هستند که به تجزیه پروتئین ها کمک می کنند). بسیاری از مهار کننده های طبیعی پروتئاز پروتئین هستند.
در این صفحه تعداد 657 مقاله تخصصی درباره مهارکننده پروتئاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهارکننده پروتئاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Serine protease; Cyclic peptide; Protease inhibitor; Mesotrypsin; Specificity screening; BPTI; bovine pancreatic trypsin inhibitor; KLK; kallikrein-related peptidase; MCA; 4-methylcoumaryl-7-amide; SFTI-1; sunflower trypsin inhibitor-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Transmission; Pharmacogenomics; Incipient tuberculosis; HIV; Diabetes; Biomarkers; DAIDS; Division of AIDS; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIH; National Institutes of Health; TB; tuberculosis; RePORT; Regional Prospective Ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Anticoagulation; Antithrombin; Kunitz-type; Pathophysiology; Phospholipase A2; Protease inhibitor; Snaclecs; Snake venom; Therapeutics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; ACN; acetonitrile; ADMET; adsorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity; DAD; diode array detector; GPCR; G protein-coupled receptor ligand; HCA; hierarchical cluster analyses; LR; linear regression; LOO; leave-one-out method; MeOH; methano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Enzyme catalysis; Cyclic peptide; Protease inhibitor; Substrate; Crystal structure; uPA; urokinase-type plasminogen activator serine protease domain of uPA (residues 16-244); uPA16-244; equilibrium dissociation constant; KD; equilibrium inhibition con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; HIV; Lopinavir pharmacokinetics; Protease inhibitor; Second-line antiretroviral therapy; Antiretroviral resistance; Therapeutic drug monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; AAT; alpha-1-antitrypsin; IEF; isoelectric focusing; Pi; protease inhibitor; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; BAL; bronchoalveolar lavage; PEG; polyethylene glycol; COPD; Disease; Elastase; Lung; Therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; AtSerpin1; Arabidopsis thaliana serpin 1; BSA; bovine serum albumin; Bt; Bacillus thuringiensis; IMAC; immobilized metal-affinity chromatography; LR serpin; serpin with leucine and arginine at positions P2 and P1 of the reactive center loop; RCL; reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; in vitro/in vivo correlations (IVIVC); hepatic clearance; hepatic metabolism; hepatic transport; transporters; drug transport; drug metabolizing enzymes; HIV/AIDS; FBS; fetal bovine serum; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1- piperazine ethanesulfonic acid; HIV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; FAVN; fluorescent antibody virus neutralization; OIE; World Organisation for Animal Health; FBS; fetal bovine serum; D-MEM; Dulbecco's modified Eagle medium; BHK-21; baby hamster kidney-21; MDBK; Madin-Darby bovine kidney; MDCK; Madin-Darby canine kid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Ab; antibody; Ag; antigen; ALT; alanine aminotransferase; APCs; antigen presenting cells; AST; aspartate aminotransferase; a.u; arbitrary units; B. abortus; Brucella abortus; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; CFSE; Carboxyfluorescein succ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Differentially expressed genes; Macroarray screening; Phytophothora/plant interaction; Protease inhibitor; Real-time PCR; Suppression subtractive hybridization (SSH)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Indole; Antiviral activity; Entry and fusion inhibitor; Reverse transcriptase inhibitor; Integrase inhibitor; Protease inhibitor; Polymerase inhibitor; Natural product
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; DAA; NS3/4A Protease Inhibitor; Nucleoside/Nucleotide; Non-nucleoside; DAA; direct-acting antiviral agent; DCV; daclatasvir; HCV; hepatitis C virus; HTA; host-targeted antiviral agent; IFN; interferon; ISG; interferon-stimulated gene; NI; nucleoside inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; HCV; hepatitis C; LT; liver transplantation; DDI; drug-drug interactions; DAAs; direct-acting antivirals; PegINF; peginterferon; RBV; ribavirin; MELD; model of end-stage liver disease; PI; protease inhibitor; PR; peginterferon plus ribavirin; SAEs; seriou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; Direct-acting antivirals; Resistance associated substitutions; DAAs; direct-acting antiviral agents; NI; nucleoside/nucleotide inhibitor; PI; protease inhibitor; RAS; resistance-associated substitution; SVR; sustained virologic response; SVR12; sustained
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; CLDN1; claudin 1, a receptor for HCV entry; Core; HCV core protein; DAA; direct antiviral agent; E1; HCV envelope protein 1; E2; HCV envelope protein 2; HCV; hepatitis C virus; HCV-1, HCV2, … HCV-6; HCV genotype 1, 2 …6; MELD; Model for End-Stage Live
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده پروتئاز; PI; protease inhibitor; TI; trypsin inhibitor; AM; Alocasia macrorrhiza; MST; microscale thermophoresis; AMTIN; Alocasia macrorrhiza trypsin inhibitor; BASI; Barley amylase subtilisin inhibitor; KTI; Kunitz type inhibitor; MKMLP; Murraya koenigii Miraculi