آشنایی با موضوع

خالص‌سازی پروتئین (به انگلیسی: Protein purification) به مجموعه ای از فرایندها گفته می‌شود که در آن یک یا تعداد اندکی از پروتئین‌ها از یک ترکیب پیچیده (که ممکن است سلول، بافت یا موجود زنده کامل باشد) خالص می‌شود. خالص سازی پروتئین‌ها، جایگاه ویژه‌ای در ساخت داروهای نوترکیب و واکسن‌ها و درمان بیماری‌ها دارند. خالص‌سازی پروتئین با دو هدف مقایسه (preparative) یا آنالیتیک (analytical) انجام می‌شود. هدف از خالص‌سازی مقایسه ای، دست یافتن به حجم زیادی از پروتئین خالص به منظور استفاده از آن در مراحل بعدی است. تولید محصولات تجاری از قبیل آنزیم‌ها (مانند آنزیم لاکتوز)، پروتئین‌های غذایی (مانند پروتئین تخلیص شده سویا) و برخی از زیست داروها (مانند انسولین) از این دسته هستند. روش های خالص‌سازی پروتئین: - روش‌های کروماتوگرافی: تبادل یونی (ion exchange)، کروماتوگرافی جداسازی بر اساس اندازه (size-exclusion chromatography) (یا فیلترکردن ژل)، کروماتوگرافی تمایلی (affinity chromatography) استخراج پروتئین و محلول سازی تغلیظ محلول پروتئین الکتروفورز ژل - الکتروفورز ژل تحت شرایط دناتوره - الکتروفورز ژل تحت شرایط غیر دناتوره - الکتروفوز ژل 2D الکتروفوکوس. برای این که بتوانیم عملکردها، ویژگی‌های ساختاری و برهمکنش‌های پروتئین مورد نظرمان را دریابیم ابتدا لازم است تا آن را خالص کنیم. در فرایند خالص‌سازی قسمت پروتئینی و غیرپروتئینی از یکدیگر جدا می‌شوند. بیشترین چالش مربوط به زمانی است که می‌خواهیم پروتئین مورد نظر را از سایر پروتئین‌ها جداسازی کنیم. مراحل خالص‌سازی معمولاً به اندازه پروتئین، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، تمایل اتصالی و فعالیت بیولوژی پروتئین مورد نظر بستگی دارد. محصول نهایی فرایند تخلیص، پروتئین جداسازی شده(protein isolate) نام دارد.
در این صفحه تعداد 721 مقاله تخصصی درباره خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Heavy metals; Collagens; Competitive adsorption; Isothermal titration calorimetry; Adsorption isotherms; Protein purification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Chitosan-NTA coating; Nanocomposites; Protein purification; AB-NTA; N-(5-Amino-1-carboxy-pentyl) iminodiacetic acid; TEM; Transmission electron microscopy; SEM; scanning electron microscopy; FTIR; Fourier transform infrared; YesZ; β-galactosidase from Ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Preparative chromatography; Cyclic steady-state; HPLC; Protein purification; Simulation model; Ternary protein mixture separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Myocilin; Human aqueous humor; Protein isolation; Protein purification; Dimer; Modeled structure; AH; Aqueous humor; B-ME; Beta-mercaptoethanol; Ext-OLF; Extended Olfactomedin domain; FL; Full-length; IOP; Intraocular pressure; MW; molecular weight; MYOC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Protocatechuate 3,4 dioxygenase; Nuclease contaminants; Single-molecule fluorescence; Photobleaching; Oxygen-scavenging systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Recombinant proteins; E.coli; Protein folding; Protein purification; Membrane protein; IBs; inclusion bodies; NLS; N-lauroyl sarcosine; hPLSCR1; human phospholipid scramblase 1; Ni-NTA affinity chromatography; Nickel-NitriloTriAceticacid-affinity chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Chromatofocusing; Protein purification; Antibody; Host cell proteins; Purification process development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Biomimetic affinity chromatography; Short peptide ligand; Rational design; Screening technologies; Resin; Protein purification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Downstream process; Biopharmaceutical; Anything but chromatography; Crystallization; Precipitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; α-Catenin; BirA; BioID; Protein purification; Proximal biotinylation; Streptavidin; BioID; Biotin Identification; bioAMP; biotinoyl-5′-AMP; GFP; Green Fluorescence Protein; MDCK; Madin-Darby Canine Kidney;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Aggregation; Proteolysis; Intrinsically disordered protein; Precipitation; Filtration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Hydrophobic interaction chromatography; Mechanistic modeling; Isotherm; Water structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Column packing; Epoxide functionalization; Protein purification; Anion-exchange chromatography; Cellulosic adsorbents; Radiation-induced grafting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Clarified homogenized fermentation broth; Enhanced green fluorescent protein; Preparative crystallization; Protein purification; Stirred-tank crystallizer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; AMTPS; aqueous micellar two-phase systems; ATR; attenuated total reflection; CD; coupling density; CME; continuous magnetic extraction; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; IP; inflection point
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Fusion proteins; Green fluorescent protein; Synthetic ligands; Affinity tag; Chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Anion exchange membrane; Protein purification; Nonwoven surface modification; High protein binding capacity; hIgG separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Protein purification; Protein quantification; CALB; UV absorbance; Size exclusion chromatography; Ion exchange chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خالص‌سازی یا تخلیص پروتئین; Heterocyclic compound synthesis; 4′-Terpyridones; 4′-Halo-terpyridines; 4,4″-Disubstituted-4′-aminoethanesulphanylterpyridines; Affinity chromatography; Protein purification; QRWDRNLAIJAGRH-UHFFFAOYSA-N; VTENWIPSWAMPKI-UHFFFAOYSA-N; VAVWNMRTAFGXDL