کیفیت پروتئین

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره کیفیت پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیفیت پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; Protein; Essential amino acids; True ileal digestibility; Protein density; Protein quality; AMDR; acceptable macronutrient distribution range; DGA; dietary guidelines for americans; DRI; dietary reference intake; DIAAS; digestible indispensable amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; Grain yield; Protein content; Protein quality; Loaf volume; SE-HPLC; size exclusion high performance liquid chromatography; SDS; sodium dodecyl sulphate; GxE; genotype by environment interaction; HMW-GS; high molecular weight glutenin subunits; LPP; large
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; Poultry slaughterhouse waste; Protein quality; Ruminant feedstuff; PSW; Poultry slaughterhouse waste; FM; fish meal; RSB; roasted soybean; CNCPS; Cornell net carbohydrate and protein system; DM; dry matter; CP; crude protein; AA; amino acid; EE; ether ext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; Cowpea; Micronization; Protein quality; Ready-to-eat; Sorghum; CE; catechin equivalent; CP; Cowpeas; CPL; Cowpea leaves; DFS; defatted soy flour; HTST; high temperature-short time; IVPD; in vitro protein digestibility; LMW; low molecular weight; MCP 1; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; FB; fruiting body; PC; phenolic compounds; AOX; antioxidant; β-glucans (PubChem CID: 439262); Oyster mushrooms; Protein quality; Functional food; Mycochemicals; β-glucans; Antioxidants; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت پروتئین; Cherry tomatoes; Solanum lycopersicum; Food pigments; Free amino acids; Protein; Protein quality; Lycopene; β-Carotene; Phenolics; Flavonoids; Antioxidative and cancer-cell-inhibiting effects; Genetic and environmental factors in biosynthesis; Bioactive