سلول های سوختی غشای تبادل پروتون

در این صفحه تعداد 204 مقاله تخصصی درباره سلول های سوختی غشای تبادل پروتون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های سوختی غشای تبادل پروتون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Stack efficiency; Torque ripples; Switched reluctance motor; Dragonfly optimizer; PEMFC; proton exchange membrane fuel cells; DFA; dragonfly approach; GA; genetic algorithm; BC; boost converter; IGBT; integrated base gate transistor; TAR; torque per amper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 2DIR; two-dimensional infrared; 3D; three-dimensional; AC; alternating current; adp; adipic acid; AGNES; a time-offlight chopper spectrometer; AIMD; ab initio molecular dynamics; alamox; H4-(S,S)-alamox = N,N′
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cells; Acetylene contamination; Performance degradation; Performance recovery; Operating conditions; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Fuel cell electric vehicles; Proton exchange membrane fuel cells; Structure models; Energy conversion; Energy system design; Vehicle fuel cells function design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; PEMFC; proton exchange membrane fuel cells; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PEM; proton exchange membrane; AEM; alkaline exchange membranes; 3D; 3-dimensional; LbL; layer by layer; SEM; scanning electron microscopy; PTFE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Sulfonated poly(arylene ether sulfone)s; Dean-Stark apparatus; Azeotropic distillation; Electrolyte membranes; Proton exchange membrane fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cells; Heteropolyacids; Functionalized mesoporous silica; High temperature membranes; Brief review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Capillary flow porometry; Gas diffusion layers; Proton exchange membrane fuel cells; Compressive stress on gas diffusion layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Coiled carbon nanotubes; Carbon nanotubes; Oxygen reduction reaction; Catalytic activity; Proton exchange membrane fuel cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; DMAc; N,N-dimethylacetamide; DSC; differential scanning calorimetry; FE; ferroelectric; FTIR; Fourier transformed infrared spectroscopy; ME; magnetoelectric; PAN; poly(acrylonitrile); pDDA; amphiphilic poly(N-dodecylacrylamide); PE; paraelectric; PLLA; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cells; Bipolar plates; Design; Manufacturing; Coatings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; ESM, SM; eggshell membrane; ES; eggshell; LM; limiting membrane; DAF; dissolved air flotation; ML; mammillary layer; PL; palisade layer; MB; mammillary bodies; OSM; outer eggshell membrane; ISM; inner eggshell membrane; SMF; shell membrane fibers; SEP; so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; PEMFC; Proton Exchange Membrane Fuel Cells; AFC,; Alkaline Fuel Cells; PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cells; MCFC; Molten Carbonate Fuel Cells; SOFC; Solid Oxide Fuel Cells; DMFC; Direct Methanol Fuel Cells; DFAFC; Direct Formic Acid Fuel Cells; MFC; Microbia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی غشای تبادل پروتون; WC; tungsten carbide; ORR; Oxygen reduction reaction; PEMFCs; proton exchange membrane fuel cells; NPMCs; non precious metal catalysts; CA; Carbon aerogels; OA; organic aerogel; RDE; rotating disk electrode; RHE; reversible hydrogen electrode; LSV; Linear