آشنایی با موضوع

پروتون دهی یا پروتوناسیون در شیمی عبارت است از افزودن پروتون به یک اتم، مولکول یا یون و تشکیل یک اسید مزدوج. پروتون‌دهی بخشی بنیادی در واکنش‌های شیمیایی است و در بسیاری از واکنش‌های استوکیومتری و فروکافت کاربرد دارد. پروتوناسیون اغلب سریع هستند، بخشی از آن به علت حرکت زیاد پروتون ها در بسیاری از حلال ها است. میزان پروتوناسیون و تخلیه پروتوناسیون به خصوص هنگامی که پروتوناسیون تغییرات ساختاری قابل توجهی را ایجاد می کند، می تواند بسیار کند باشد. واکنش پروتون گیری و پروتون دهی توسط یک گونه را خودیونشی یا خود پروتون کافتی گویند. پروتوناسیون معمولا برگشت پذیر است.
در این صفحه تعداد 413 مقاله تخصصی درباره پروتون دهی، پروتوناسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتون دهی، پروتوناسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون دهی، پروتوناسیون; Amino-derived pyranoanthocyanins; Vinylene linkage; Butadienylidene linkage; Protonation; Deprotonation; UV-Visible; Density functional theory (DFT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون دهی، پروتوناسیون; pH-sensitive nanocarriers; Tumour targeted drug delivery; pH-sensitive bond; Protonation; Intracellular delivery; PEG detachment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون دهی، پروتوناسیون; Ammonia; Catalytic reaction; Molecular dinitrogen; Molybdenum; Nitrogen fixation; Protonation; Reduction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون دهی، پروتوناسیون; Phase inversion; Ethoxylated alkylamine; Cryo-TEM; Protonation; Phase volume effect; Kinetic phase separation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون دهی، پروتوناسیون; [Ir-Py]+; [Ir(4′-Py-tpy)(4′-MeO-tppy)]+; [Ir-Py-Me]2+; [Ir(4′-Me-Py-tpy)(4′-MeO-tppy]2+; [Ir-Py-H]2+; [Ir(4′-H-Py-tpy)(4′-MeO-tppy]2+; [Ir-Py-H-Me]3+; [Ir(4′-Me-Py-tpy)(4′-MeOH-tppy]3+; [Ir-Py-H2]3+; [Ir(4′-H-Py-tpy)(4′-MeOH-tppy]3+; I