روانشناسی

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره روانشناسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روانشناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; Nutrition; Resistance training; Central nervous system; Stimulants; Data analysesNutrition; Entraînement contre résistance; Système nerveux central; Psychostimulants; Analyses de données
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; New psychoactive substances; NPS; Synthetic cannabinoids; Synthetic cathinones; Tryptamines; Phenethylamines; Psychostimulants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; BSA, bovine serum albumin; DG, dentate gyrus; PBS, phosphate-buffered saline; PND, postnatal dayscaffeine; adenosine; memory; psychostimulants; anxiety; BDNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; Empoderar; Coaching; Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; Hiperactividad; Déficit de atención; PsicoestimulantesEmpowerment; Coaching; Attention deficit hyperactivity disorder; Hyperactivity; Attention deficit; Psychostimulants
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; Abstinence; Addiction models; Discrete choice; Extended access; Glutamate; Incubation of drug craving; mGluR2/3; Palatable food; Positive allosteric modulator; Psychostimulants; Relapse; Self-administration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; CGS 17,955; Cis-4-[Phosphomethyl]-piperidine-2-carboxylic acid (selfotel); CNS; Central nervous system; CPP; 3-((+/−)-2-carboxypiperazin-4-yl)propyl-1-phosphonic acid; DA; Dopamine; DPA; Dipicrylamine; GABA; Gamma-aminobutyric acid; LTP; Long-term poten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روانشناسی; Troubles du spectre de l’autisme; Enfants; Adolescents; Pharmacoépidémiologie; Antipsychotiques; Rispéridone; Aripiprazole; Antidépresseurs; Psychostimulants; MéthylphénidateAutism spectrum disorder; Children; Adolescents; Pharmacoepidemiology; Antipsycho